airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Socialrådgiver

Socialrådgiver til socialforvaltningen i Narsaq

Kommune Kujalleq søger dygtig og engageret socialrådgiver, eller en som har haft erfaring fra ar-bejdet som sagsbehandler i en kommune, inden for Handicap og Pensionsområdet i Narsaq med tiltrædelse den 01. januar 2017 eller efter nærmere aftale.

Din nærmeste overordnede vil være ledende socialrådgiver, og du vil indgå i socialforvaltningens sagsbehandlergruppe på alderspension-, førtidspension- og handicapområdet, fra henholdsvis Na-nortalik og Qaqortoq, ligesom du vil have tæt samarbejde med blandt andet de administrative med-arbejdere, tværfagligt samarbejdsudvalg og andre myndigheder.
Ansøgningsfrist:
1. december 2016
Sted/Afd:
Narsaq
Tiltrædelsesdato:
1. januar 2017
Løn:
I henhold til gældende aftaler
Det skal forventes, at den primære opgave i første omgang vil være revurderingssager på førtids-pensionsområdet.

Arbejdsopgaver:
• Helhedsorienteret sagsbehandling herunder råd og vejledningspligt af henvendelser i hen-hold til love og regler inden for handicap og alders & pensionsområdet
• Udarbejdelse af skriftlige oplæg til det tværfaglige samarbejdsudvalg, beslutningsteamet samt kontakt omkring sagerne med andre myndigheder
• Fungere som en synlig samarbejdspartner mellem forvaltninger, og andre instanser
• Kontaktperson i forhold til Administration vedr. pension og handicap
• Kontaktperson i forhold til bygderne
• Medlem af visitationsudvalget til fordeling af Ældreboliger – Ældrekollektive og Alder-domshjem
• Deltagelse i forefaldende arbejdsopgaver i forvaltningen
• Deltage i diverse projekter
• Er med i socialvagtordningen

Af kvalifikationskrav forventer vi;
• At du er uddannet socialrådgiver, eller har flere års sagsbehandlingserfaring på området
• At du har erfaring med administrative opgaver og økonomi
• At du er i besiddelse af gode kommunikations- og formidlingsevner

Vi tilbyder;

• Et afvekslende og til tider travlt arbejde, hvor du vil have mulighed for at præge området i samarbejde med andre sagsbehandlere på området i hhv. Narsaq og Qaqortoq
• Et spændende og udfordrende selvstændigt job, hvor undervisning og kursus mulighed sæt-tes i højsædet.

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansæt-telsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.
Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen

Ansættelse og aflønning vil ske i overensstemmelse med gældende AK´s klassificerings aftale for tjenestemandslignende ansatte.
Der kan anvises bolig, for hvilken der betales husleje og depositum efter gældende regler, ligesom rejse- og flytteomkostninger afholdes af kommunen i henhold til de til enhver tid gældende regler.

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til ledende socialrådgiver Otto Mathiassen 64 53 77 eller otma@kujalleq.gl
Du kan læse mere om kommunen på vores hjemmeside www.kujalleq.gl

Ansøgning, vedlagt straffeattest, samt oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser m.v. skal være kommunen i hænde senest 01. december 2016.
Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
job@kujalleq.gl