airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Intern revisor

Kommune Kujalleq ønsker, at styrke den interne revision og økonomistyringen og søger derfor en erfaren intern revisor til besættelses pr. 01. januar 2017 eller nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
22. december 2016
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. januar 2017
Løn:
I henhold til gældende overenskomster

Der er tale om en ny stilling, der er tiltænkt en stor rolle i udviklingen af vores økonomiske rådgivning og kontrol (intern revision). Du skal have lyst, mod og robusthed til, at udfordre og være systemets interne og årvågne kritiske stemme.

 

Du skal kunne give et objektivt og uafhængigt billede af kommunens ressourceanvendelse, herunder identificere uhensigtsmæssigheder og give råd til at rette op på handlinger. Desuden skal du yde forvaltningerne rådgivning og assistance i forhold til økonomisk planlægning og gennemførelse af interne kontroller/budgetopfølgning samt medvirke ved vurdering af økonomi- og risikostyring.

 

Hovedopgaverne er: 

 • Forestå likviditetsbudget samt herunder budgetforberedelse i samarbejde med økonomichef og kommunens ledelse.

 • At udvikle, implementere og rådgive omkring det økonomiske tilsyn, herunder at udarbejde den stadige budgetopfølgning samt kvalitetssikre årsregnskaber for politikere og ledelse.

 • At bistå den eksterne revisor ved udførelsen af den lovpligtige revision samt sikre besvarelse af revisionsberetninger.

 • Sikre månedlig regnskabsaflæggelse samt indsamling af regnskabstal hertil.

 • At implementere, rådgive og udføre opgaver tilknyttet kommunes regulativ for økonomisk styring for kommunens afdelinger.

 • Udarbejde økonomisk konsekvens ved TB bevillinger.

 • At foretage løbende gennemgang af gældende forretningsgange og hertil knyttede kontrolforanstaltninger, herunder det økonomiske ledelsestilsyn.

 • At yde rådgivning og konsultativ bistand til kommunens afdelinger inden for revision.

 • Forestå vedligeholdelse af kommunens regnskabssystem.

 • Ajourføre kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

 • Selvstændigt og i dialog med ledelse og medarbejdere systematisk, at opkvalificere områderne med fokus på virkning, effekter og handling (bl.a. rettidighed og retssikkerhed).

 • At tilrettelægge den interne revision i samarbejde med ekstern revision.

 • Skal indgå i den løbende økonomistyring med økonomiforvaltningen samt kontrollere korrekt registrering af bogføring.

   

  Det forventes at du har:

 • Gode revisionsfaglige kompetencer og kompetencer inden for økonomistyring, herunder gerne erfaring med offentlig revision og forvaltningsrevision.

 • Evnen til at tilrettelægge og planlægge arbejdet med intern revision med fokus på kvalitet og effektivitet.

 • Strategisk forståelse såvel som blik for det operative og være i stand til, at skabe et positivt samarbejde omkring intern revisions forskellige interessenter og samarbejdspartnere.

 • Gode formidlingsevner såvel i tal, skrift som i tale.

 • Det er videre en klar fordel om du taler grønlandsk, og/eller om du har kendskab til Grønland og grønlandske forhold.

 

Vi tilbyder:

 • Gode udviklingsmuligheder, med mulighed for, at udfordre kompetencer og nye ideer.

 • Gode og aktive kollegaer.

 • En uformel omgangstone og godt humør på arbejdspladsen.

 • En fantastisk natur i skønne syd Grønland og venlige mennesker i hverdagen.

   

   

  Løn og ansættelsesforhold.

  Ansættelse sker efter gældende overenskomst. Interesserede kan se overenskomster på www.kanukoka.gl under emnet: Personale, løn og arbejdsmiljø.

   

  Der kan stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales depositum/husleje for efter gældende regler. Der ydes tiltrædelsesrejse, samt bohaveflytning i henhold til gældende regler. Dobbeltsproget ansøgere vil blive foretrukket, men er ingen betingelse.

   

  Vil du vide mere:
  Kontakt:

  Økonomidirektør Kenneth Høegh på telefon +299 56 56 04 eller e-mail: keho@kujalleq.gl

   

  Økonomikonsulent Claus W. Hansen på telefon +299 64 54 12 eller e-mail: clha@kujalleq.gl

   

  Ansøgning:

  Ansøgning med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt familiestørrelse, bilagt kopier af eksamensbeviser og evt. referencer m.m. skal være kommunen i hænde senest 22. december 2016 kl. 12.00 med mulighed for jobsamtaler den 29/12-2016.


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl