airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Tolk og oversætter

Ønsker du et arbejde hvor du følger med i alt i Kommunen og gøre en forskel? Hvis svaret er ja, så er en stilling som tolk ved Kommune Kujalleq lige noget for dig.
1 stilling som tolk og oversætter ved Kommune Kujalleq i Qaqortoq er ledig til besættelse pr. 1. januar 2017 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
28. december 2016
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. januar 2017
Løn:
I henhold til gældende overenskomster

Den der ansættes vil fortrinsvis blive beskæftiget med skriftligt oversættelsesarbejde af centraladministrationens skriftlige materialer, som hovedsageligt består af: sagsmaterialer, offentliggørelser, rapporter fra forskellige institutioner o. lign.. Der skal også tolkes for politiske og administrative møder, borgermøder m.m.. Derudover er der almindelige administrative oversættelsesopgaver.

 

SDL Translation Management Systemet anvendes til skriftligt oversættelsesarbejde, og oplæring i systemet vil kunne finde sted efter behov.

 

Arbejdsopgaverne vil typisk være på højt kvalitativt niveau, idet mindre oversættelses- og tolkeopgaver hovedsageligt vil blive varetaget af andre administrative medarbejdere.

 

Stillingen ønskes derfor besat med en stabil, engageret og fleksibel medarbejder med de fornødne sproglige kundskaber. Vigtigst er grønlandsk / dansk, men ansøger med færdigheder i fremmedsprog, særligt engelsk, vil blive prioriteret højt. Ansøger med erfaring fra den offentlige forvaltning og oversættelse af juridiske og tekniske tekster vil blive foretrukket.

 

Organisatorisk er stillingen placeret i sekretariatet. Tolkekontoret ledes i det daglige af en cheftolk, der refererer til sekretariatschefen.

 

For den rette medarbejder ligger der mange spændende udfordringer i stillingen, der kræver, at man er fleksibel, at man kan begå sig i et politisk miljø og at man kan bevare roen og overblikket i stressende situationer. Der tilbydes ansættelse i en organisation, som er præget af en uformel omgangstone.

 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

 

Der kan anvises personalebolig, for hvilken der betales husleje m.v. efter de gældende regler, ligesom rejse- og flytteomkostninger afholdes af kommunen i henhold til de til enhver tid gældende regler.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos sekretariatsleder Kim Dahl, telefon 70 41 00 (e-mail: kida@kujalleq.gl) eller cheftolk Kelly Berthelsen, telefon 70 41 00 (e-mail: kebe@kujalleq.gl).

 

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af eksamensbeviser m.v., skal være kommunen i hænde senest 28. december 2016 og fremsendes til

Kommune Kujalleq

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl