airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Overassistent

Overassistent til Regnskabsafdeling i Qaqortoq – Økonomisk afdeling

Til stilling i Økonomisk afdeling (Regnskabsafdeling) søger vi en overassistent pr. 1. januar 2017 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
27. december 2016
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. januar 2017
Løn:
I henhold til gældende overenskomster

Regnskabsafdelingen er underlagt Bogholderiet i Qaqortoq, hvor Økonomisk afdelingen organisatorisk er fordelt på funktionsområder som, Kreditorafdeling, Debitorafdeling & Regnskabsafdeling.

 

Opgaverne vil primært være følgende:   

 • Mellemregning og afstemning hver mdr. med Selvstyret, herunder bloktilskud, refusioner m.m.

 • Hjemtagelse af refusioner for Anlægsopgaver

 • Opfølgning og kontrol af afstemninger fra øvrige forvaltninger (statuskonti).

 • Løbende bogføringer

 • Bogføring og afstemning af eksterne regnskaber – fonde – andet

 • Med ansvar for løbende bilagskontrol

   

  Hertil kan komme andre i bogholderiet forekommende opgaver. Registrering og Bogføring løses ved anvendelse af Winformatik-moduler og regneark/tekstbehandling ved anvendelse Office pakken.

   

  Vi forventer følgende kvalifikationer til stillingen:

 • dobbeltsproget

 • handels- og kontoruddannet med regnskabsmæssig forståelse

 • fortrolig med EDB på brugerniveau

 • moden, positiv og ansvarsbevist

 • selvstændig, har ordenssans og grundighed i udførelsen af opgaverne

 • fleksibel og samarbejdsevner

 • villig til at påtage sig nye opgaver efter behov

   

  En ansøger som, foruden teoretisk uddannelse inden for regnskab, har dokumenteret erfaring inden for de opgaver stillingen omfatter, vil blive foretrukket. Opfylder du disse krav, kan Kommunen tilbyde en stilling i en afdeling med en god atmosfære og hvor du i høj grad er med til at præge arbejdets tilrettelæggelse og udførelse.

   

  Der lægges afgørende vægt på, at afdelingens medarbejdere fuldt ud kan supplere i hinandens arbejdsopgaver i forbindelse med ferie, sygdom og andet fravær.

   

  Ansættelse vil ske som overassistent. Løn- og ansættelsesvilkårene følger overenskomsten med SIK. Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse på telefon 64 53 30 hos økonomichef Kim Rosendahl.

   

  Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilag kopier af eksamensbeviser m.v., skal være kommunen i hænde senest 27. december 2016 og sendes til:


Kommune Kujalleq

HR-afdelingen

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl