airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forebyggelseskonsulent

Til ansættelse 01. januar 2017 eller nærmere aftale.

Kommune Kujalleq Socialforvaltningen i Narsaq søger Forebyggelseskonsulent. Organisatorisk er Forebyggelseskonsulent under Multicenter og arbejdet vil bestå følgende:
Ansøgningsfrist:
8. december 2016
Sted/Afd:
Narsaq
Tiltrædelsesdato:
1. januar 2017
Løn:
I henhold til AK's funktionsoverenskomst
• Koordinering af tværfaglig forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommune, inkl. Bygderne.
• Ansvarlig for implementering af og opfølgning på kommunens forebyggelsespolitik.
• Følge med i samfundsudvikling samt lokale samfund og iværksætte det forebyggende arbejd så tidligt som muligt.
• Med ansvar for opstilling af forebyggende aktivitetsplan i kommunen.
• Koordinere eksisterende ressourcer af samarbejdspartnere.
• Igangsætte konkrete forebyggelsestiltag- handlingsplan i bostederne.
• Foretage i samarbejd med skoler, institutioner – borger konkrete oplysningskampagne.
• Samarbejd med foreninger om forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter.
• Ansvarlig for evaluering og opfølgning af lokale projekter – inkl. Folkesundhedsprogram II – Inuuneritta II
• Budgettering af forebyggelsesområdet.
• Aktiv og koordinerende rolle i sundhedspædagogisk arbejd.
• Aktiv deltagelse og erfaringsudvikling mellem forebyggelseskonsulenter, samt mulighed for ”udstationering” i bostederne – fleksibilitet.
• Sekretær og rådgivende i Ad-hoc udvalget i bostederne.
• Bistår og have til opgave at oprette samarbejdsudvalget i bygderne, samt sikre kontinuiteten.
• Bistår fleksibilitet mellem byerne/bostederne med faglige kompetencer.

Kvalifikationer:
• Have interesse i forebyggende og sundhedsfremmende arbejd.
• Have viljen til at deltage aktivt i udviklingen i den forebyggende indsats i kommunen.
• Dobbeltsprog (grønlandsk og dansk).
• Udadvendt.
• Inspirerende.
• Have overblik.
• Have gode samarbejdsevner.
• Være i stand til at koordinere arbejd i byen og bygderne.
• Være fleksibilitet.

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.
Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen

Uddannelseskrav inden for socialområde, sundhedsområde, læreuddannet eller anden relevante uddannelse inden for børn og unge arbejd.

Ansættelsesvilkår og løn i henhold til AK’s funktionsoverindkomst.
Kommune Kujalleq stiller en bolig til rådighed.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Bolethe Stenskov e-mail bost@kujalleq.gl eller tlf. 38 15 33

Ansøgning med straffeattest, eksamensbeviser, tidlige arbejd, udtalelser skal være i Kommune Kujalleq, Qaqortoq i hænde senest d. 08. december 2016, sendes til:
Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
job@kujalleq.gl