airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommune Kujalleq søger en HR- & lønchef


Til ansættelse pr. 01. februar 2017, eller efter nærmere aftale.

Stillingen dækker geografisk Kommune Kujalleq, med foreløbigt tjenestested i Qaqortoq by.

Kommune Kujalleq, med knapt 7000 indbyggere, er Grønlands sydligste kommune, og dækker byerne Narsaq, Qaqortoq og Nanortalik, samt 11 bygder.
Ansøgningsfrist:
24. januar 2017
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. februar 2017

Vores nye HR- og lønchef skal samarbejde bredt med kommunens direktion samt forvaltningscheferne.

Faglige kvaliteter:

 • Har en relevant uddannelse, gerne med akademisk baggrund,
 • En mangeårig ledelseserfaring.
 • Erfaring med lønområdet og lønsystemer, gerne i en grønlandsk kontekst
 • Kendskab til grønlandske forhold i offentlighedslovgivning og overenskomster.
 • Skal være projektorienteret.

Funktioner:

 • Lede og fordele opgaver i afdelingen.
 • Sagsbehandling af alle chef- og lederstillinger.
 • Overenskomstfortolkning.
 • Sekretær for hovedsamarbejdsudvalget / HSU.
 • Ajourføring af personalehåndbog.
 • Medlem af det centrale sikkerheds- og sundhedsudvalg.
 • Rådgivning og vejledning af chef- og ledergrupper.
 • Rådgivning og vejledning til personale vedr. løn- og personalesager.
 • Rådgivning til det politiske niveau vedr. løn- og personaleområdet.
 • Ajourføring af normativ.

Løn- og ansættelsesforhold:

Stillingen aflønnes i henhold til chefaftalen for Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG).

Der stilles en bolig til rådighed, for hvilket der betales efter gældende regler.

Såfremt man ønsker yderligere oplysninger vedr. stillingen og dennes indhold, kan man kontakte Økonomidirektør Kenneth Høegh på tlf. 64 53 13 eller via mail: keho@kujalleq.gl

Ansøgning, vedlagt straffeattest, samt med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser m.v. skal være kommunen i hænde senest:

 

24. januar 2017 kl. 12:00, og fremsendes til:

Ansøgning sendes til 

Kommune Kujalleq

HR-afdeling
Postboks 515
3920 Qaqortoq
job@kujalleq.gl