airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forebyggelseskonsulent

Forebyggelseskonsulent
GENOPSLAG

Til ansættelse 01. februar 2017 eller nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
20. januar 2017
Sted/Afd:
Narsaq
Tiltrædelsesdato:
1. februar 2017
Løn:
I henhold til gældende overenskomst

Kommune Kujalleq Socialforvaltningen i Narsaq søger Forebyggelseskonsulent. Organisatorisk er Forebyggelseskonsulent under Multicenter og arbejdet vil bestå følgende:

 

 • Koordinering af tværfaglig forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommune, inkl. Bygderne.
 • Ansvarlig for implementering af og opfølgning på kommunens forebyggelsespolitik.
 • Følge med i samfundsudvikling samt lokale samfund og iværksætte det forebyggende arbejd så tidligt som muligt.
 • Med ansvar for opstilling af forebyggende aktivitetsplan i kommunen.
 • Koordinere eksisterende ressourcer af samarbejdspartnere.
 • Igangsætte konkrete forebyggelsestiltag- handlingsplan i bostederne.
 • Foretage i samarbejd med skoler, institutioner – borger konkrete oplysningskampagne.
 • Samarbejd med foreninger om forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter.
 • Ansvarlig for evaluering og opfølgning af lokale projekter – inkl. Folkesundhedsprogram II – Inuuneritta II
 • Budgettering af forebyggelsesområdet.
 • Aktiv og koordinerende rolle i sundhedspædagogisk arbejd.
 • Aktiv deltagelse og erfaringsudvikling mellem forebyggelseskonsulenter, samt mulighed for ”udstationering” i bostederne – fleksibilitet.
 • Sekretær og rådgivende i Ad-hoc udvalget i bostederne.
 • Bistår og have til opgave at oprette samarbejdsudvalget i bygderne, samt sikre kontinuiteten.
 • Bistår fleksibilitet mellem byerne/bostederne med faglige kompetencer.  

   

  Kvalifikationer:

 • Have interesse i forebyggende og sundhedsfremmende arbejd.
 • Have viljen til at deltage aktivt i udviklingen i den forebyggende indsats i kommunen.
 • Dobbeltsprog (grønlandsk og dansk).
 • Udadvendt.
 • Inspirerende.
 • Have overblik.
 • Have gode samarbejdsevner.
 • Være i stand til at koordinere arbejd i byen og bygderne.
 • Være fleksibilitet.

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen

 

Uddannelseskrav inden for socialområde, sundhedsområde, læreuddannet eller anden relevante uddannelse inden for børn og unge arbejd.

 

Ansættelsesvilkår og løn i henhold til AK’s funktionsoverindkomst.

Kommune Kujalleq stiller en bolig til rådighed.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Bolethe Stenskov e-mail bost@kujalleq.gl eller tlf. 38 15 33

 

Ansøgning med straffeattest, eksamensbeviser, tidlige arbejd, udtalelser skal være i Kommune Kujalleq, Qaqortoq i hænde senest d. 20. januar 2017, sendes til:

Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl