airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Skole psykolog

Kommune Kujalleq i Grønland søger assisterende skole-psykolog på særlige åremålsvilkår

Er du uddannet psykolog og søger du nye og spændende udfordringer tilbyder MISI-Kujalleq (PPR-Syd) dig hermed et spændende job som assisterende psykolog i Kommune Kujalleq – Grønlands sydligste kommune.
Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. marts 2017 eller snarest derefter efter aftale.
Ansøgningsfrist:
20. februar 2017
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. marts 2017
Løn:
I henhold til gældende overenskomst

MISI-Kujalleq er organisatorisk en afdeling af Børne- og Kulturforvaltningen i Kommune Kujalleq og har sit hjemsted i Qaqortoq.

Forvaltningsområdet omfatter skoler, hjemmeundervisning, daginstitutioner, dagpleje, førskoleaktiviteter, MISI samt kultur – og fritidsområdet. Nærmeste administrative overordnede er forvaltningschefen for Børn og Kultur. Forvaltningen er placeret på kommunekontoret i Nanortalik.

Se mere om kommunen og forvaltningsområdet i kommunes hjemmeside www.kujalleq.gl .

 

MISI-Kujalleq er ansvarlig for den pædagogisk psykologiske rådgivning i kommunens byer Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik og deres tilhørende bygder vedr. børn og unge i aldersgruppen 0-18 år.

 

MISI-Kujalleq er normeret med 5 stillinger: ledende psykolog, assisterende psykolog, konsulent for specialundervisning, tale – og hørepædagog og en kontorfuldmægtig. Assisterende psykolog refererer til ledende psykolog.

 

Opgaver / ansvar

 • Indgå i MISI-Kujalleq’s team mhp. at undersøge, vurdere og rådgive om psykologiske og pædagogiske problematikker hos børn og unge samt deltagelse i personale- og teammøder på MISI eller andre instanser vedr. børn i problemer i kommunen.

 • Foretage pædagogisk psykologiske vurderinger/undersøgelser af indstillede børn samt udarbejde rapporter af undersøgelser og orientere skole/institution om undersøgelsens resultater samt rådgive forældre, pædagoger/lærere vedr. børn med særlige behov.

 • Indgå i tilrettelæggelsen af vidtgående specialundervisning i henhold til Inatsisartutlov nr. 15 af 3.december 2012 om folkeskolen og Bekendtgørelse nr. 22 af 23.juli 1998

 • Indgå i tværfaglige teams i bestræbelserne på at skabe udvikling, trivsel og læring for børn og unge i Kommune Kujalleq.

 • Deltage i udviklingsarbejde internt og eksternt vedr. børns problematikker også i samarbejde med andre instanser.

   

   

  MISI´s arbejde er krævende, alsidigt og spændende med gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

  Vi søger en psykolog, der kan arbejde i et system, som bygger på grønlandsk sprog og kultur, der har erfaring fra pædagogisk psykologisk arbejde med børn og unge, evne til at arbejde selvstændigt og fleksibilitet i forhold til mangeartede opgaver og ikke mindst gode samarbejdsevner.

  Vores motto på arbejdspladsen er: ærlighed, åbenhed og tillid.

   

  Vedr. arbejdsområder kan du kontakte ledende psykolog, Trudy Høy Kreutzmann, telefon +299 64 54 30 eller mobiltelefon +299 49 27 51 for yderligere informationer. Hendes e-mail er:

  thkr@kujalleq.gl.

   

   

   

  Ansættelse på særlige vilkår

   

  For at tiltrække kvalificerede ansøgere tilbydes ansættelse efter Aftale om ansættelse på særlige åremålsvilkår. Det betyder i praksis, at den ansatte og dennes familie efter hver 12 måneders ansættelse ydes en feriefrirejse efter de gældende regler. Desuden ydes et fratrædelsesbeløb på 18.000 kr. pr. ansættelsesår på 1991-niveau, som indsættes i en lukket konto. Fratrædelsesbeløbet udbetales efter ansættelses ophør.

   

  I øvrigt gælder § 11 i Overenskomst af 27. august 2014 mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, for lærere i folkeskolen i Grønland m. fl. og Hovedaftale af 28. oktober 1998 mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.

   

  Der anvises personalebolig, for hvilken der betales husleje, depositum mv. efter de til enhver tid gældende regler. Der kan forventes ventetid på anvisning af permanent bolig på grund af boligsituationen, hvorfor der må påregnes indkvartering i vakantbolig i en periode.

   

  Tiltrædelsesrejse

  Der ydes fri tiltrædelsesrejse for den ansatte og dennes familie og tidligst efter 3 år tilsvarende fratrædelsesrejse, ligesom du får flyttegodtgørelse efter gældende regler.

   

  Yderligere oplysninger, herunder løn- og ansættelsesforhold, kan fås ved henvendelse til ledende skolepsykolog Trudy Høy Kreutzmann, telefon +299 64 54 33, eller ved at skrive til e-mail: thkr@kujalleq.gl .

      

  Børneattest:

  Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

  Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen

Ansøgning sendes til 

Kommune Kujalleq

HR-afdeling
Postboks 515
3920 Qaqortoq
E-mail: job@kujalleq.gl