airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Familiecenterleder

Kommune Kujalleq søger Leder til familiecenteret i Qaqortoq:
GENOPSLAG

Familiecenteret i Qaqortoq søger Familiecenterleder med tiltrædelse pr. 01. april 2017 eller nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
23. marts 2017
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. april 2017
Løn:
I henhold til gældende overenskomster

Familiecenteret har som projekt med socialt formål til opgave at formidle psykosociale tilbud i Kommune Kujalleq.

 

Personalenormeringen omfatter foruden centerlederen en souschef, en pædagog/faglære, en psykolog, en tolk, en pedel og ½ dags rengøringsassistent.

 

Centerets aktiviteter sammensættes af en vifte af varierede tilbud. Nogle er samtlige, andre er tilbagevendende aktiviteter. Heraf kan nævnes:

  • Kompetenceudvikling

  • Personlig udvikling

  • Familiehøjskole

  • Psykologisk ambulatorium

  • Misbrugsampulatiorium

  • Personalekurser

  • Samtaler med elever i skolens samtalelokale

 

Desuden varetager centeret koordinerende og styrende rolle i forhold til familiehusene i Nanortalik og Narsaq.

 

Kommune Kujalleq agter at opstarte et psykosocialt rejsehold, som vil have base i familiecentret Qaqortoq.

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

 

Arbejdsopgaver:

i øvrigt omfatter for lederen udførsel af ledelse samt uddelegering af opgaver. Deltagelse i visitation af multicenterets kursister. Beregning af statistik over centerets aktiviteter. Planlægning af aktiviteter/behandling hos psykologen i samarbejde med denne og centerets team. Formulering af oplæg til socialudvalget vedrørende familier og klienter. Medvirken i efteruddannelse og supervision af personalet. Undervisning af kursister samt deltagelse i behandling af henviste klienter. Ved lederens fravær varetages dennes funktion af souschefen.

 

Ansvarsområde:

Indeholder budgetstyring, skemalægning, personaleleje, drift af institutionen, rettidig omhu i planlægning og udførelse af arbejdet, samarbejde med centerets bestyrelse og den kommunale forvaltning.

 

Uddannelseskrav:

Til centerlederen henviser til faglig baggrundt i et af de sociale eller pædagogiske fag. Dertil forventes en pædagogisk efteruddannelse i PG, årskursus, pædagogikum eller lignende. Desuden har centerlederen erfaring ledelse og samarbejde. Som en selvfølge er lederen dobbeltsproget i grønlandsk/dansk.

 

De personlig kvaliteter:

Peger på medarbejdere, som er stabile og systematiske men også kreative, bevidste om sin egen dygtighed, men også nysgerrige efter at lære nyt, besidder menneskelige kvaliteter, som gør medarbejderne til naturlige forbilleder for sine omgivelser.

 

Løn – og ansættelsesforhold:

Referer til de gældende overenskomster samt personlige kvalifikationer. Der betales rejseudgifter og bohaveflytning efter de gældende regler. Kommunen er behjælpelig med anskaffe en passende bolig fra kommunens personaleboligpulje.

 

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse fg. Centerleder Naja Lund Kielsen tlf. 64 54 22 eller pr. e-mail: naki@kujalleq.gl eller Socialrådgiver Kiista P. Isaksen tlf. 64 53 74 eller e-mail kiis@kujalleq.gl

 

Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilag kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser mv. skal være kommunen i hænde senest den 23. marts 2017 til: