airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Konsulent for specialundervisning

til MISI-Kujalleq (PPR-Syd)

Kommune Kujalleq søger en konsulent for specialundervisning ved MISI-Kujalleq - placeret i Qa-qortoq. Stillingen er til besættelse den 1. maj 2017 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
21. april 2017
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. maj 2017
Løn:
I henhold til gældende overenskomster

MISI-Kujalleq er en af de 4 PPR-kontorer, som betjener de 4 kommuner i Grønland. Kommune Kujalleq er den sydligste kommune i Grønland med de tre byer Qaqortoq, Nanortalik og Narsaq med deres bygder.

 

MISI-Kujalleq er normeret til én ledende psykolog, én assisterende psykolog, én konsulent for specialundervisning og en høre/talekonsulent og en kontorfuldmægtig. Konsulent for specialundervisning referer til ledende psykolog.

 

Stillingens formål: Konsulenten indgår i MISI-Kujalleqs team med henblik på at rådgive og vejlede omkring specialundervisning og anden specialpædagogisk indsats på stederne – også i børneinstitutioner. Der forventes også, at MISI-Kujalleq er medvirkende i tværfaglige og tværsekturelle samarbejdsrelationer.

 

Ansvarsområde og opgaver i forhold til gældende love og bestemmelser:

1) Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen, § 15 stk. 1,2 og 3

2)Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Kvalifikationer

 • Erfaring med specialpædagogiske arbejdsmetoder i forhold til børn med indlæringsproblematikker og psykiske, fysiske eller sensoriske funktionsvanskeligheder
 • Kendskab til pædagogiske undersøgelses- og undervisningsmetoder i arbejdet med børn med forskelligartede funktionsnedsættelser
 • Specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere, pædagoger eller andre personer, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling
 • Selvstændig, Initiativrig og udviklingsorienteret og ikke mindst gode samarbejdsevner og anerkendende indfaldsvinkel til andre mennesker.
 • Uhøjtidelig og et godt humør
 • Helst dobbeltsproget

 

Kerneydelser

 • Observation, testning, samtaler med relevante samarbejdspartnere, indhentning af relevant viden, udarbejdelse af handleplaner, samtaler med forældre og pædagoger eller lærere med gennemgang af vurdering/ afdækning og foranstaltningsforslag
 •  

Vi tilbyder:

 • En spændende dagligdag med mangeartede arbejdsopgaver med høj faglighed og tværfagligt arbejde
 • Jævnlige tjenesterejser og arbejde i Kommunens tre byer og bygder
 • Godt teamsamarbejde og tæt kollegialt arbejdsmiljø
 • Gode udviklingsmuligheder

 

Krav til uddannelse:

Folkeskolelærer med efteruddannelse, fx special-læreruddannelse, talepædagog eller Pædagogisk Diplomuddannelse i specialpædagogik.

 

For yderligere oplysninger vedr. arbejdsområder kan du kontakte ledende skolepsykolog, Trudy Høy Kreutzmann, telefon +299 64 21 51 eller mobiltelefon +299 49 27 51, for yderligere informationer. Hendes e-mail er: thkr@kujalleq.gl.

 

Der anvises personalebolig, for hvilken der betales husleje, depositum mv. efter de til enhver tid gældende regler. Der kan forventes ventetid på anvisning af permanent bolig på grund af boligsituationen, hvorfor der må påregnes indkvartering i vakantbolig i en periode.

 

Der ydes tiltrædelsesrejse og bohaveflytning efter gældende regler.

 

Stillingen aflønnes i henhold til Overenskomst mellem Naalakkersuisut og IMAK for lærere i folkeskolen i Grønland m.fl. § 10 stk. 1 i løntrin 32 og et årligt særligt tillæg på 10.160 kr. (1991-niveau).

 

Børneattest er påkrævet

 

Ansøgningsfristen er:  fredag den 21. april 2017

 

E-mailsadressen kan benyttes til fremsendelse af ansøgningen, såfremt man har underskrevet og indscannet ansøgningen med tilhørende bilag.

 

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag stiles til:


Kommune Kujalleq

Att: HR Afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl