airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Socialchef i Kommune Kujalleq

Stillingen socialchef forventes at blive ledig inden for kortere tid.

Stillingen dækker geografisk hele Kommune Kujalleq og tjenestestedet er Qaqortoq by.

Nærmeste foresatte er kommunaldirektøren.
Ansøgningsfrist:
24. maj 2017
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. juli 2017
Løn:
I henhold til gældende overenskomst
 1. Løn- og ansættelsesforhold:

   

  Stillingen besættes efter ASG-chefoverenskomst. Ansættelse på tjenestemandsvilkår kan komme på tale, såfremt ansøger allerede er ansat som tjenestemand.

   

  Der kan stilles bolig til rådighed, for hvilket der betales efter gældende regler.

   

   

  Du er en person, som:

   

  • Har indgående kendskab til sociallovgivningen i Grønland og som er vant til at administrere disse i det daglige. Skal være faglig kompetent og skal kunne inspirere personalet korrekt i sagsbehandling og beslutningsgrundlag og beslutninger.

   

  • Har betydelig ledelseserfaring, meget gerne på socialområdet.

    

  • Skaber samarbejde og som er uddelegerende. Kommune Kujalleq vægter det at kunne samarbejde meget højt, Du skal kunne kommunikere med hele personalet og derigennem skabe samarbejde og resultater.

    

  • Som kan lede projekter og opgaver, da vi er en kommune i udvikling, hvilket stiller krav til ledelsesform og kommunikationsform.

    

  • Dobbeltsprogede ansøgere foretrækkes, men det er ingen betingelse.

   

  Såfremt man ønsker yderligere oplysninger vedr. stillingen og dennes indhold, kan man kontakte Kommunaldirektør Frank Hedegaard. Jørgensen på mail: fhj@kujalleq.gl eller tlf. 645320.

   

  Ansøgning skal være Kommunen i hænde senest onsdag d. 24. maj 2017..

   

  Ansøgning inkl. cv. og andet relevant materiale bedes sendt til:


Kommune Kujalleq
HR-afdeling
Postboks 514
3920 Qaqortoq
E-mail:
job@kujalleq.gl