airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fagchef

Fagchef Børne og ungeområde:

Kommune Kujalleq søger engageret Fagchef inden for Børne og unge området med tiltrædelse den 01. juni 2017 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
8. maj 2017
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. juni 2017
Løn:
I henhold til gældende overenskomster

<br> 

Arbejdsopgaver:

 • Daglig ledelse og ansvar for staben i børn og unge området (Vedtaget Organisation 1.januar 2017)

 • Fast medlem af Socialledelse med henblik på status, koordinering og udvikling på området

 • Fast deltager i Kommunal rejsehold med henblik på at sikre ensartet vedtage politiske målsætninger disse foretages hvert kvartal

 • Sikre og ansvar for koordinering og prioritering af arbejdsopgaver for staben

 • Sikre at gældende love overholdes i staben

 • Sikre at der sker løbende fokus på udvikling og kvalificering af sagsgange, dokumentation og styrkelse af god forvaltningspraksis

 • Supervision

 • Få ting at køre

 • Etablere nye tiltag

 • Koordinering op opfølgning ved forskellige projekter

 • Sikre udfærdigelse af de nødvendige instrukser, vejledninger og forretningsgange på området i samarbejde med staben

 • Ansvarlig for udarbejdelse og orientering til Souschef om faglige, samt økonomiske tendenser og udfordringer

 • Have kendskab til det samlede økonomiske fundament i og arbejde målrettet for overholdelse af beslutninger desangående

 • I samarbejde med Staben, sikre og kvalificere medarbejdernes fagligudvikling gennem vejledning og undervisning, intern – ekstern. Herunder vægte formålsrettet udvikling qua den strategiske målsætning og taktiske handlingsplan for området.

 • Sikre opfølgning af tilsynsrapporter fra Selvstyret

 • Løbende budgetkontrol på området i samarbejde med kommunens egen controller

 • Sikre udarbejdelse og orientering til nærmeste foresatte om de økonomiske tendenser og efter behov søge eller lave budget bemærkninger Socialudvalget

 • Lave i samarbejde med stabsfunktionen samlet årsberetninger til Socialudvalget, ske ultimo januar ved hvert begyndende nyt år

 • Afholde MUS for stabens ledere (medarbejder udviklingssamtaler) 1 gang årlig MUS hvert år 

 • Overordnet ansvar for at personalehåndbog – samt interne retningslinjer overholdes

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

 

Vi forestiller os, at du er en positiv person, der har respekt for andre – også personer, der har svært ved at tackle tilværelsen. Du skal kunne sætte borgeren i centrum, og tænke i løsninger. Du skal være god til at kommunikere, og så er du uhøjtidelig og har humor. Du er god til at omgås andre både formelt og uformelt. Det er en stor fordel, hvis du er dobbeltsproget, grønlandsk/dansk.

 

Løn og ansættelsesvilkår, herunder retten for til – og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunkt gældende Aftale om klassificering af visse fagchefstillinger afdelingsleder niveau 5 inden for Grønlands Selvstyre og i kommunerne.

Aflønning sker med ansættelse på særlige åremålsvilkår i perioden 01. juni 2017 – 30. april 2021. Passende mulighed vil kunne stilles til rådighed, hvortil der betales husleje m.m. efter gældende regler.

 

Nærmere oplysninger om stillingerne kan indhentes ved henvendelse til kst. socialchef Peter Sonberg på telefon +299 64 53 52 eller mail peso@kujalleq.gl

 

Ansøgning, vedlagt straffeattest, samt med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser m.v. skal være kommunen i hænde senest 08. maj 2017 kl. 12:00 og sendes til kommunens mail:


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl