airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Stilling som afdelingsleder på handicapområdet i Narsaq

En stilling som afdelingsleder i Narsaq er ledig til besættelse pr. 1.juni 2017, eller efter nærmere aftale. Området hører under socialforvaltning i Kommune Kujalleq, organisatorisk hører området under Handicapkoordinator for boformer og beskyttede værksteder. Senest har Kommunalbestyrelsen vedtaget ny organisationsplan fra 1.januar 2017, hvorfor rette ansøger i høj grad kan være med til at præge udvikling af området.
Ansøgningsfrist:
22. maj 2017
Sted/Afd:
Narsaq
Tiltrædelsesdato:
1. juni 2017
Løn:
I henhold til gældende overenskomst

Afdelingslederens kerneområde er, at der sker effektiv støtte og hjælp til borgere med vidt handicap, og at der i høj grad er borgertilfredshed, og borger generelt oplever sammenhæng for ydelsen

Stillingens indhold er blandt andet:

 • Sikre daglig drift og koordinering af boenhed og beskyttet værksted i Narsaq
 • Føre tilsyn samt koordinere støttearbejdet på boenheden
 • Føre tilsyn samt koordinere støttepersonsarbejdet for borgere der beboer eget hjem
 • Sikre at ansøgninger behandles efter vedtagne ydelses - og kvalitetsstandarder
 • Sikre kontinuerlig sidemandsoplæring på støttepersonsområdet samt udvikling af området og højne kvaliteten
 • Sikre opsøgende arbejde og have indsigt i tværgående samarbejde, hvor til borgere har behov for støtteperson
 • Sikre at kontinuerlig og tæt tværfaglig samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Sikre at udarbejde årlig rapport til Handicapkoordinator

Af kvalifikations krav forventer vi;

 • At du er uddannet socialpædagog
 • At du har erfaring med ledelse
 • At du har erfaring med koordinering af støttepersoner
 • At du besidder ansvarlighed og selvstændighed for løsning af opgaven, og besidder gode ideer og initiativ til nye tiltag, og god planlægger
 • At du har erfaring med administrative opgaver, og økonomi, og gode IT kundskaber
 • At du er i besiddelse af gode kommunikative og gode formidlings budskaber, og er målrettet
 • At du har det fornødne kendskab til sagsbehandling, og er i besiddelse af gode formuleringsevne såvel skriftlig og mundtligt på grønlandsk og dansk 

Vi tilbyder;

 • En udfordrende og et afvekslende og til tider travlt arbejde, hvor du vil have mulighed for at præge området og udvikling på området
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling i tæt samarbejde med andre afdelingsledere i Kommune Kujalleq
 • Selvstændighed og ansvar og medbestemmelse på området

Ansættelse og aflønning:

Stillingen er klassificeret NPK – afdelingsleder. For udefra kommende ansøgere, vil der stilles bolig til rådighed efter familiens størrelse, samt flytte og rejseomkostninger ske eftergældende regler

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

Nærmere oplysninger og funktionsbeskrivelse kan indhentes Handicapkoordinator Kathrine Kanuthsen ankn@kujalleq.gl 64 18 86

Ansøgning vedlagt straffeattest, kopi af uddannelsesbeviser, tidligere beskæftigelse arbejdsgiverudtalelser m.v. skal være kommunen i hænde senest 22.maj 2017.

Ansøgning sendes til 

Kommune Kujalleq

HR-afdeling
Postboks 515
3920 Qaqortoq
E-mail: hr-afk@kujalleq.gl