airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Souschef i Familiecentret

Souschef i Familiecentret

Til ansættelse 01. juli 2017 eller nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
23. juni 2017
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. juli 2017
Løn:
I henhold til gældende overenskomster

Kommune Kujalleq Socialforvaltningen i Qaqortoq søger souschef. Organisatorisk er Souschefen under Familiecentret og arbejdet vil bestå følgende:

 

  • Stedfortræder ved centerlederens fravær.
  • Forbereder og gennemfører undervisning.
  • Udvikler på egen hånd og sammen med teamet metode og indhold af undervisning.
  • Planlægger, gennemfører og forbedrer til stadighed med team den overordnede og underordnede struktur of fælles samarbejde i centeret.
  • Deltage og arrangerer personalemøder i samarbejde med lederen.
  • Efter aftale med centerlederen og psykologen indgår i centerets behandlerteam/rejsehold.
  • Mulige rejseaktiviteter til familiehusene i Narsaq og Nanortalik.

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen

 

Uddannelseskrav inden for socialområde, sundhedsområde, læreuddannet eller anden relevante uddannelse inden for børn og unge arbejd.

 

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation i familiecentre i Grønland.

 

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales husleje og depositum efter gældende regler, ligesom rejse- og flytteomkostninger afholdes af kommunen i henhold til de til enhver tid gældende regler.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Naja Lund Kielsen e-mail naki@kujalleq.gl eller tlf. 64 54 22

 

Ansøgning med straffeattest, eksamensbeviser, tidlige arbejd, udtalelser skal være i Kommune Kujalleq, Qaqortoq i hænde senest d. 23. juni 2017, sendes til:


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl