airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ledende Socialrådgiver til handicapområdet i Kommune Kujalleq

Kommune Kujalleq søger engageret uddannet Socialrådgiver med ledelseserfaring til ny oprettet stilling som ledende Socialrådgiver med tiltrædelse pr. 1.juli 2017 eller efter nærmere aftale. Stil-lingen ligger centralt placeret i Qaqortoq.
Stillingen er nyoprettet kræves kontinuerlige tjeneste rejser til Nanortalik og Narsaq og disses tilhø-rende bygder skal forekomme og ske i samarbejde med sagsbehandlerne
Ansøgningsfrist:
14. juni 2017
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. juli 2017
Løn:
I henhold til gældende overenskomst
 1. Kommune Kujalleq står over for store forandringer, vi ønsker at fokusere på kvaliteten og fagligheden af sagsbehandlingen, og har derfor behov for erfaren Socialrådgiver, der brænder for at løfte området. Forvaltningen skal sikre at sagsbehandlingen på handicap området ske i henhold til gældende regler og på baggrund af en konkret vurdering af den enkeltes behov.

   

  Vi forventer at du:

  • Har en uddannelsesbaggrund som Bachelor Socialrådgiver – Socialrådgiver – Socialformidler

  • Har kendskab og erfaring med handicaplovgivningen

  • Har ledelseserfaring  

  • Har bred erfaring med helhedsorienteret sagsbehandling

  • Har gode samarbejdsevne og kan arbejde tværfagligt intern - ekstern

  • Har erfaringer med administrative opgaver og økonomi

  • Har gode kommunikative og formidlingskundskaber   

   

  Stillingens indhold er blandt andet:

  • Daglig ledelse og koordinering af medarbejderne på handicapområdet

  • Sikre ajourføring og kvalitetssikring og modtages ske i overensstemmelse med gældende regler

  • Koordinere og sikre at principelle sager tages på centralt

  • Sikre løbende oplæring og dokumentation henhold til forvaltningsretslige regler

  • Sikre medarbejdernes faglig udvikling gennem instruktion

  • Sikre sagsbehandling på handicapområdet sker efter gældende regler

  • Sikre at der sker opfølgning, at den tildelte støtte tilpasses efter borgerens aktuelle behov

  • Sikre i tæt samarbejde med Økonomisk controller at løbende bevillinger er i overensstemmelse samt bistå årlige budget forudsætninger på området

  • Medskabe og aktiv deltagelse for god samarbejde og udvikling i afdelingen

   

  Socialforvaltningen tilbyder blandt andet:

  Handicapområdet adskilles fra pensionsområdet og er under udvikling, hvorfor rette ansøger har mulighed for at præge indflydelse - ansvar og udvikling, hvor man i særdeleshed kan være med til forme, og dette ske i tæt samarbejde med nærmeste overordnede og gode kollegaer på området. Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

   

  Børneattest:

  Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelse først begynde, når kommune har modtaget børneattest. Attesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes stillingen.

   

  Løn og ansættelsesvilkår, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunkt gældende aftale om klassificering af visse tjenestemandslignende stillinger inden for Grønlands Selvstyre og i kommunerne.

  Der stilles personale bolig til rådighed, hvortil der betales husleje m.m. efter gældende regler. Ligesom der ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning – og eftermindst 3 års ansættelse – fratrædelse og bohaveflytning ifølge gældende regler.

   

  Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse Fagchef Maline Lyberth mail: mall@kujalleq.gl

  Du kan endvidere læse mere om kommunen på vores hjemmeside www.kujalleq.gl

   

  Ansøgninger skal være Kommune Kujalleq i hænde seneste 14.juni 2017 kl.12:00

  Ansøgning eksamensbeviser, udtalelser m.v. fremsendes til:


Kommune Kujalleq
HR-afdeling
Postboks 514
3920 Qaqortoq
E-mail:
job@kujalleq.gl