airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Miljømedarbejder til 2-årig projektansættelse

Kommune Kujalleq søger en dygtig og engageret medarbejder – der skal varetage arbejdsopgaver indenfor miljøområdet.

Kort om arbejdsstedet
Du vil komme til at være en del af Forvaltning for Teknik og Miljø i Qaqortoq. Arbejdet i afdelingen foregår i et spændende og fagligt udfordrende miljø med gode muligheder for faglig udvikling.

Du vil blive placeret i Miljøafdelingen, der til dagligt varetages af en enkelt medarbejder. Miljøafdelingen har fokus på at yde en god service og kvalitet i sagsbehandlingen samt helhedsorienteret og tværfaglig opgaveløsning. Der arbejdes ud fra, at det skal være nemt, effektivt og hurtigt at gøre det rigtige for vores borgere, virksomheder og os selv - ikke mindst til gavn for miljøet.
Forvaltningens kultur er præget af åbenhed og dialog, og du har indflydelse på dine arbejdsopgaver og du har i stor udstrækning selv mulighed for at tilrettelægge din arbejdsdag.
Ansøgningsfrist:
17. juli 2017
Sted/Afd:
Qaqortoq
Varighed:
2 år
Tiltrædelsesdato:
Efter aftale
Løn:
Efter gælende overenskomst

Dine arbejdsopgaver
Du vil primært bruge din tid på at være tovholder på et nyt projekt, der skal fremme og sikre implementeringen af affaldstransportløsninger og sikre øget oplysninger og håndhævelse af reglerne omkring renholdelse af udearealer ved virksomheder, institutioner, havne og almindelige beboelser i både byer og bygder.

Opgaverne omfatter bl.a.
Tovholder og sagsbehandling på projekt vedr. transport af affald.
Tovholder og sagsbehandling vedr. renholdelse af udearealer.
Rådgivning og vejledning af virksomheder og borgere.
Udarbejdelse af informations -  og vejledningsmateriale.

Vi ser gerne, at du har
En videregående akademisk uddannelse, miljøtekniker, eller anden relevant faglig baggrund.
Interesse og viden om miljøområdet generelt og affaldsområdet specielt.
Erfaring med projektstyring, herunder økonomi eller budgetopfølgning.
Erfaring fra en politisk styret organisation.
Erfaring fra en offentlig forvaltning eller fra en rådgivende virksomhed.
Evne til at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog.
Gode samarbejdsevner samt evne til at holde mange bolde i luften.
Gode sproglige kompetencer, herunder dansk og evt. grønlandsk.

Vi lægger vægt på, at du er selvstændig, engageret, effektiv og har et godt humør.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Arbejdstiden er 40 timer ugentligt, og der er flextid.

Bolig
Der kan til stillingerne anvises umøbleret personalebolig efter gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte Teknisk chef Leif Baadh på telefon +299 70 41 00, lokal nr. 5400, eller pr. mail:
lewb@kujalleq.gl
Ansættelsessamtaler kan forventes i slutningen af uge 29

Ansøgning
Ansøgningsfristen er d. 17. juli 2017, med forventet tiltrædelse snarest herefter.

Ansøgningen skal sendes til:

Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

Job@kujalleq.gl