Kommune Kujalleq søger pædagogisk konsulent

Til tiltrædelse pr. 1. september 2017 eller efter aftale søger Kommune Kujalleq en pædagogisk konsulent. Stillingen kan placeres i Qaqortoq eller Nanortalik efter aftale.
Placering: MK-forvaltningen i Nanortalik eller MISI Kujalleq i Qaqortoq.
Nærmeste overordnede: Forvaltningschef for børn og kultur.
Krav til ansøgerne:
• Skal være uddannet pædagog.
• Har en overbygningsuddannelse, i form af Akademisk diplomuddannelse i almen pædago-gik.
• Har administrativ erfaring og har kendskab til edb.
Ansøgningsfrist:
25. juli 2017
Sted/Afd:
Kommune Kujalleq
Tiltrædelsesdato:
1. september 2017
Løn:
I henhold til gældende overenskomst
 1. Den pædagogiske konsulents arbejdsopgaver:

  Arbejdsopgaver:

  • Den pædagogiske konsulent skal rådgive de ansatte på daginstitutionerne i Kommune Kujalleq og skal have tilsyn og arbejde med innovation indenfor daginstitutionsområdet.

  • Skal rådgive forvaltningschefen for området vedr. pædagogisk udviklende dagtilbud.

  • Vejlede om lovgivning og føre tilsyn med institutionernes overholdelse af lovgivningen på området.

  • Rådgive med udarbejdelse af mål for det pædagogiske arbejde og årsplaner i hvert enkelt dagtilbud.
  • Rådgivning til personalet med evaluering og dokumentation af alle børn i hvert dagtilbud.                                       
  • Vejlede i oprettelse af samarbejdsteam med eksterne samarbejdspartnere.
  • Udføre coaching og MUS med ledere af dagtilbud. Ved afholdelse af kurser og videreuddannelse at arbejde for medarbejdernes løbende udvikling.
  • Rådgive og vejlede omkring specialpædagogiske tiltag i daginstitutionerne.

   

   

  Vi søger en person:

   

  • Der kan arbejde selvstændigt og har overblik.

  • Der har en evne til at samarbejde med alle samarbejdspartnere.

  • Der har evnen til at kigge fremad og udnytte resurserne hos det pædagogiske personale til at forbedre det pædagogiske arbejde på daginstitutionerne.

  • Der kan udarbejde rapporter og indstillinger til brug for det politiske system.

    

   Der skal påregnes rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.

    

    

   Ansættelsesforhold:

    

   Stillingen klassificeres i henhold til protokollat mellem Naalakkersuisut og Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat for pædagogisk personale ved dag- og døgninstitutioner i Grønland om aflønning af Pædagogiske konsulenter, socialpædagogiske konsulenter og pædagogiske koordinatorer af 2.12.2016, skalatrin 52 med et særligt tillæg på 9.670,00 kr. i årligt grundbeløb (1991-niveau).

    

   Der kan stilles bolig til rådighed i henhold til gældende regler.

    

   For yderligere oplysning vedr. stillingen kan du kontakte:

    

   Afdelingsleder for daginstitutionsområdet Maj-Britt Serano, telefon 70 41 00, direkte nummer 61 41 02, e-mail: majf@kujalleq.gl.

    

   Børneattest:

   Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

   Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen

    

   Ansøgningsfrist tirsdag den 25. juli 2017.

    

   Ansøgning vedlagt eksamensbeviser, videreuddannelsesbeviser samt udtalelser fra tidligere arbejdsgivere sendes til:

    

  Kommune Kujalleq

  HR-afdelingen

  Postboks 514

  3920 Qaqortoq

  e-mail: job@kujalleq.gl

   

  mærket: Pædagogisk konsulent


Kommune Kujalleq
HR-afdeling
Postboks 514
3920 Qaqortoq
E-mail:
job@kujalleq.gl