airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Psykologer eller psykoterapeuter

Søger psykologer eller psykoterapeuter til Familiecentret i Qaqortoq

Er du uddannet psykolog eller psykoterapeut? Er du en stærk, positiv og initiativrig person? Har du mod på at arbejde med børn og unge samt deres familier i Kommune Kujalleq – stillingen vil have base i Qaqortoq, hvor du vil være tilknyttet til en rejsehold og har mod på at udforske resten af Sydgrønland? Så har vi et interessant og udfordrende job til dig med tiltrædelse den 01. august 2017 eller snarest derefter.
Ansøgningsfrist:
14. juli 2017
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. august 2017
Løn:
Gældende overenkomster

Stillingen er placeret i Familiecenteret i Qaqortoq med reference til centerlederen. Du vil få mulighed for faglig sparring med de øvrige psykologer, rådgivere og terapeuter i Familiecentret. Ligeledes vil du have mulighed for kontakt til andre psykologer der er ansat i de forskellige institutioner i byen. Der må påregnes rejseaktivitet i Kommune Kujalleq’s regi, da dette ansættelse er beregnet til at udvide terapeutiske behandling til borger der ikke har mulighed for den form for behandling i deres restriktive byer og i kommunens bygder. For at rejseaktiviteten ikke skal være for belastende, er der tiltænkt at psykologen også skal yde onlineterapi og retningslinjer for teknologiunderstøttende psykologsamtaler som er udarbejdet og udgivet i november 2016 af den Danske Psykologforening skal følges og dermed sikre den etisk forsvarlighed, samt kvalitetsmæssig sikring.

 

Kommune Kujalleq er i forlængelse af kommunesammenlægningen igang med en harmonisering af tilbuddene på tværs af de tre byer. Denne harmonisering omfatter også indsatsen overfor udsatte børn, unge og familier, hvorfor der er forekommet en organisatorisk tilpasning, herunder ændringer af snitfladen mellem familiecenter og familiehusene i Narsaq og Nanortalik og sagsbehandlere/socialkontor. Den organisatorisk forandring gør at Kommune Kujalleq ansætter flere psykologer og dermed vil psykologer spille en vigtig rolle i kommunens indsats over terapeutisk behandlinger i hele Sydgrønland.

 

Er du nyuddannet psykolog og vil gerne autoriseres i løbet af de næste tre år? I dette stilling vil du have mulighed for at gennemføre din autorisation i løbet af tre år og dermed vil have mulighed for at blive autoriseret psykolog. Kommune Kujalleq skal sørge for det økonomiske og dermed give dig mulighed for selv at tilrettelægge det nødvendig supervision om det er på skype eller direkte supervision med en autoriteret psykolog. Dette skal udføres i samarbejde med ledelsen på familiecenteret.

 

I samarbejde med de øvrige personale i Familiecenteret og Familiehusene, skal du:

  • tilrettelægge arbejdet med børn, unge og deres familier og dermed sikre at helhedsorientering af familiebehandling og arbejder på et systemisk grundlag.
  • Familieorienteret behandling, der har fokus på ressourcer og muligheder i og omkring den enkelte familie.
  • Individuelle samtaler, par-samtaler, samtaler med børn og unge.
  • Deltage i åbenrådgivning.
  • undervise på relevante kurser for personale og familier.
  • deltage i kriseberedskab og give krisehjælp i særlige situationer, dette form for hjælp kræver at der ydes opfølgning og oftest kan være i andre steder end i Qaqortoq.
  • give supervision til faglig relevante personalet.

 

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

 

Løn- og ansættelsesvilkår sker som udgangspunkt i henhold til overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og Dansk Psykologforening.

 

Der kan stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales depositum og husleje efter de til enhver tid gældende regler, ligesom der ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning - og efter mindst 3 års ansættelse – fratrædelsesrejse og bohaveflytning ifølge gældende regler.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til kst.socialchef Peter Sonberg eller mail peso@kujalleq.gl, eller hos leder af Familiecentret i Qaqortoq Naja Lund Kielsen, mail naki@kujalleq.gl, telefon +299 70 41 00 eller direkte på +299 64 54 22.

 

 

Kommunen ønsker at se straffeattest og/eller udskrift af Kriminalregisteret for alle personer, der ansættes til at arbejde med børn og unge i kommunen.

 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser m.v., skal være kommunen i hænde senest den 14. juli 2017 kl. 12.00 og fremsendes til:


Kommune Kujalleq
HR-afdeling
Postboks 514
3920 Qaqortoq
E-mail:
job@kujalleq.gl