airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forebyggelseskonsulent

Forebyggelseskonsulent
GENOPSLAG

Til ansættelse 15. september 2017 eller nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
28. august 2017
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
15. september 2017
Løn:
I henhold til gældende overenskomster

Kommune Kujalleq Socialforvaltningen i Qaqortoq søger Forebyggelseskonsulent. Organisatorisk er Forebyggelseskonsulent under Familiecentret og arbejdet vil bestå følgende:

 

 • Koordinering af tværfaglig forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommune, inkl. Bygderne.

 • Ansvarlig for implementering af og opfølgning på kommunens forebyggelsespolitik.

 • Følge med i samfundsudvikling samt lokale samfund og iværksætte det forebyggende arbejd så tidligt som muligt.

 • Med ansvar for opstilling af forebyggende aktivitetsplan i kommunen.

 • Koordinere eksisterende ressourcer af samarbejdspartnere.

 • Igangsætte konkrete forebyggelsestiltag- handlingsplan i bostederne.

 • Foretage i samarbejd med skoler, institutioner – borger konkrete oplysningskampagne.

 • Samarbejd med foreninger om forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter.

 • Ansvarlig for evaluering og opfølgning af lokale projekter – inkl. Folkesundhedsprogram II – Inuuneritta II

 • Budgettering af forebyggelsesområdet.

 • Aktiv og koordinerende rolle i sundhedspædagogisk arbejd.

 • Aktiv deltagelse og erfaringsudvikling mellem forebyggelseskonsulenter, samt mulighed for ”udstationering” i bostederne – fleksibilitet.

 • Sekretær og rådgivende i Ad-hoc udvalget i bostederne.

 • Bistår og have til opgave at oprette samarbejdsudvalget i bygderne, samt sikre kontinuiteten.

 • Bistår fleksibilitet mellem byerne/bostederne med faglige kompetencer.  

 

Kvalifikationer:

 • Have interesse i forebyggende og sundhedsfremmende arbejd.

 • Have viljen til at deltage aktivt i udviklingen i den forebyggende indsats i kommunen.

 • Dobbeltsprog (grønlandsk og dansk).

 • Udadvendt.

 • Inspirerende.

 • Have overblik.

 • Have gode samarbejdsevner.

 • Være i stand til at koordinere arbejd i byen og bygderne.

 • Være fleksibilitet.

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen

 

Uddannelseskrav inden for socialområde, sundhedsområde, læreuddannet eller anden relevante uddannelse inden for børn og unge arbejd.

 

Ansættelsesvilkår og løn i henhold til AK’s funktionsoverindkomst.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales husleje og depositum efter gældende regler, ligesom rejse- og flytteomkostninger afholdes af kommunen i henhold til de til enhver tid gældende regler.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Naja Lund Kielsen e-mail naki@kujalleq.gl eller tlf. 64 54 22

 

Ansøgning med straffeattest, eksamensbeviser, tidlige arbejd, udtalelser skal være i Kommune Kujalleq, Qaqortoq i hænde senest d. 28. august 2017, sendes til:


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl