airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
7. august 2017
Tiltrædelsesdato:
1. september 2017

MISI-Kujalleq er normeret til én ledende psykolog, én assisterende psykolog, én konsulent for specialundervisning og en høre/tale/sprogkonsulent samt en kontorfuldmægtig. Tale/høre konsulenten indgår i MISI-Kujalleq’s team og referer til ledende psykolog.

 

Stillingens formål: Høre/tale/sprogkonsulenten indgår i MISI-Kujalleq’s team med henblik på at rådgive og vejlede børn og unge mellem 0-18 år, forældre, børneinstitutioner og skoler, som arbejder med børn og unge med høre/taleproblematikker.

 

Ansvarsområde og opgaver i forhold til gældende love og bestemmelser:

1) Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen, § 15 stk. 1,2 og 3

2)Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Kvalifikationer

 •  Er uddannet lærer eller pædagog med speciallæreruddannelse, med tale/høredelen eller videreuddannelse på DPU som talepædagog, eller en Pd i logopædi.

 • Har erfaring med børne- og ungeområdet indenfor daginstitution, skole og familier.

 • Har kendskab til og erfaring med undervisningsmetoder, teknikker, materialer og deres anvendelighed over for børn med specifikke tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, og gerne overfor hørehæmmede børn.

 • Har kendskab til og erfaring med undersøgelser og observationer af børn.

 • Er indstillet på at arbejde med opkvalificering af fagfolk.

 • Kan udholde en travl hverdag hvor vanskelige situationer forekommer.

 • Kan arbejde i et system der bygger på grønlandsk sprog og kultur.

 • Kan arbejde selvstændigt.

 

Kerneydelser

 • Observation, testning, samtaler med relevante samarbejdspartnere, indhentning af relevant viden, udarbejdelse af handleplaner, samtaler med forældre og pædagoger eller lærere med gennemgang af vurdering/ afdækning og foranstaltningsforslag.

Vi tilbyder:

 • En spændende dagligdag med mangeartede arbejdsopgaver
 • Høj faglighed og tværfagligt arbejde
 • Godt teamsamarbejde og tæt kollegialt arbejdsmiljø
 • Gode udviklingsmuligheder

 

Der anvises personalebolig, for hvilken der betales husleje, depositum mv. efter de til enhver tid gældende regler. Der kan forventes ventetid på anvisning af permanent bolig på grund af boligsituationen, hvorfor der må påregnes indkvartering i vakantbolig i en periode.

 

Der ydes tiltrædelsesrejse og bohaveflytning efter gældende regler.

 

Stillingen aflønnes i henhold til Overenskomst mellem Naalakkersuisut og IMAK for lærere i folkeskolen i Grønland m.fl. § 10 stk. 1 i løntrin 32 og et årligt særligt tillæg på 10.160 kr.

 

Børneattest er påkrævet.

 

For yderligere oplysninger vedr. arbejdsområder kan du kontakte ledende skolepsykolog, Trudy Høy Kreutzmann, telefon +299 64 54 30 eller mobiltelefon +299 49 27 51, e-mailadresse: thkr@kujalleq.gl.

Ansøgningsfristen er:  fredag den 7. august 2017

 

E-mail adressen kan benyttes til fremsendelse af ansøgningen, såfremt man har underskrevet og indscannet ansøgningen med tilhørende bilag.

Ansøgning sendes til 

Kommune Kujalleq

HR-afdeling
Postboks 515
3920 Qaqortoq
E-mail: hr-afk@kujalleq.gl