airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Socialrådgiver

Socialrådgiver til handicapområdet i Kommune Kujalleq
Genopslag

Kommune Kujalleq søger 1 dygtig og engageret Socialrådgiver til ny oprettet handicapafdeling med tiltrædelse pr. 01. oktober 2017 eller efter nærmere aftale. Stillingen ligger centralt placeret i Qaqortoq.
Ansøgningsfrist:
15. september 2017
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. oktober 2017
Løn:
I henhold til gældende overenskomster
Kommune Kujalleq står over for store forandringer, vi ønsker at fokusere på kvaliteten og faglig-heden af sagsbehandlingen, og har derfor behov for erfaren Socialrådgiver, der brænder for at løfte området. Forvaltningen skal sikre at sagsbehandlingen af borgere med vidtgående handicap ske i henhold til gældende handicaplovgivning og på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte.

Vi forventer at du:
• Har en uddannelsesbaggrund som Bachelor Socialrådgiver – Socialrådgiver - Socialformid-ler
• Har erfaring med helhedsorienteret sagsbehandling på handicapområdet, dog ikke afgøren-de
• Har gode samarbejdsevne og kan arbejde tværfagligt intern - ekstern
• Har erfaringer med administrative opgaver og økonomi
• Har gode kommunikative og formidlingskundskaber til borgere der tager udgangspunkt i mestring af eget liv

Stillingens indhold er blandt andet:
• Sikre sagsbehandling på handicapområdet efter gældende regler
• Udarbejdelse af handleplaner
• At følge op på, at den tildelte støtte tilpasses efter borgerens aktuelle behov
• Medskabe og aktiv deltagelse for god samarbejde og udvikling i afdelingen

Socialforvaltningen tilbyder blandt andet:
Handicapområdet adskilles fra pensionsområdet og er under udvikling, hvorfor rette ansøger har mulighed for indflydelse - ansvar og udvikling, hvor man i særdeleshed kan være med til at præge og forme, og dette ske i tæt samarbejde med nærmeste overordnede og gode kollegaer på området. Arbejdstiden er 40 timer om ugen. Hvor der er behov for tilkalde socialvagt ordning kan forventes tilkobles ordningen.

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansæt-telse ført begynde, når kommune har indhentet børneattest. Børne attesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunkt gældende aftale om klassi-ficering af visse tjenestemandslignende stillinger inden for Grønlands Selvstyre og i kommunerne.
Der stilles personale bolig til rådighed, hvortil der betales husleje m.m. efter gældende regler. Lige-som der ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning – og eftermindst 3 års ansættelse – fratrædelse og bohaveflytning ifølge gældende regler.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Ledende socialrådgiver:
Nauja Ottosen Knudsen mail: nokn@kujalleq.gl.Eller pr telefonsik på 64 53 82

Ansøgninger skal være Kommune Kujalleq i hænde seneste 15. september 2017 kl.12:00 Ansøgning eksamensbeviser, udtalelser m.v. fremsendes til:

Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl