airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ledende Socialrådgiver til pensionsområdet i Kommune Kujalleq - genopslag

Kommune Kujalleq søger engageret uddannet Socialrådgiver med ledelseserfaring til ny oprettet stilling som ledende Socialrådgiver med tiltrædelse pr.1. oktober 2017 eller efter nærmere aftale. Stillingen ligger centralt placeret i Qaqortoq.
Stillingen er nyoprettet og primær fokus på ud over alderspensionsområdet, sikres behandlinger nye ansøgninger og revurderingssager på førtidspensionsområdet, gøres opmærksom på, kræves kontinuerlige tjeneste rejser til Nanortalik og Narsaq og disses tilhørende bygder skal forekomme.
Ansøgningsfrist:
15. september 2017
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. oktober 2017
Løn:
I henhold til gældende overenskomster

Kommune Kujalleq står over for store forandringer, vi ønsker at fokusere på kvaliteten og fagligheden af sagsbehandlingen, og har derfor behov for erfaren Socialrådgiver, der brænder for at løfte området. Forvaltningen skal sikre at sagsbehandlingen på alderspension og førtidspension ske i henhold til gældende regler og på baggrund af en konkret vurdering af den enkeltes behov.

 

Vi forventer at du:

 • Har en uddannelsesbaggrund som Bachelor Socialrådgiver – Socialrådgiver – Socialformidler

 • Har kendskab til alderspensions – og førtidspensionslovgivning

 • Har ledelseserfaring

 • Har bred erfaring med helhedsorienteret sagsbehandling

 • Har gode samarbejdsevne og kan arbejde tværfagligt intern - ekstern

 • Har erfaringer med administrative opgaver og økonomi

 • Har gode kommunikative og formidlingskundskaber   

 

Stillingens indhold er blandt andet:

 • Daglig ledelse og koordinering af medarbejderne på pensionsområdet

 • Sikre kvalitetssikring og behandling af sager sker i overensstemmelse med gældende regler

 • Koordinere og sikre at principelle sager tages på centralt

 • Koordinere og sikre at principelle sager tages på centralt

 • Sikre løbende oplæring og dokumentation henhold til forvaltningsretslige regler

 • Sikre medarbejdernes faglig udvikling gennem instruktion

 • Sikre sagsbehandling på pensionsområdet efter gældende regler

 • Sikre at der sker opfølgning, at den tildelte støtte tilpasses efter borgerens aktuelle behov

 • Sikre i tæt samarbejde med Økonomisk controller at løbende udbetalinger af pensioner er i overensstemmelse samt bistå årlige budget forudsætninger på området

 • Medskabe og aktiv deltagelse for god samarbejde og udvikling i afdelingen

 

Socialforvaltningen tilbyder blandt andet:

Pensionsområdet adskilles fra handicapområdet og er under udvikling, hvorfor rette ansøger har mulighed for at præge indflydelse - ansvar og udvikling, hvor man i særdeleshed kan være med til forme, og dette ske i tæt samarbejde med nærmeste overordnede og gode kollegaer på området. Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelse først begynde, når kommune har modtaget straffeattest. Attesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes stillingen.

 

Løn og ansættelsesvilkår, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunkt gældende aftale om klassificering af visse tjenestemandslignende stillinger inden for Grønlands Selvstyre og i kommunerne.

Der stilles personale bolig til rådighed, hvortil der betales husleje m.m. efter gældende regler. Ligesom der ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning – og eftermindst 3 års ansættelse – fratrædelse og bohaveflytning ifølge gældende regler.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse Fagchef Maline Lyberth mail: mall@kujalleq.gl

Du kan endvidere læse mere om kommunen på vores hjemmeside www.kujalleq.gl

 

Ansøgninger skal være Kommune Kujalleq i hænde senest 15.september 2017 kl.12:00

 

Ansøgning eksamensbeviser, udtalelser m.v. fremsendes til:


Kommune Kujalleq

HR-afdelingen

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl