Institutionsleder i Børnehaven

Daginstitution ”Nanuaraq/Ajagaq” i Kommune Kujalleq Nanortalik søger uddannet pædagog som Leder

Kommende Souschef kan starte pr. 01. oktober 2017 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
13. september 2017
Sted/Afd:
Nanortalik
Tiltrædelsesdato:
1. oktober 2017
Løn:
I henhold til gældende overenkomst
Daginstitution ”Nanuaraq/Ajagaq” har en lokalefacilitet på 52 pladser til 0-6 årige. Der er i alt 17 medarbejdere. Og lederen er inkluderet i antallet.

Der er 3 daginstitutioner i Nanortalik. Og der er godt samarbejde mellem lederne. Desuden sætter de pris på at hjælpe hinanden når der er behov.

Nanortalik er en fredelig by og smuk by. I løbet af året afholdes der forskellige aktiviteter.

Du der har en uddannelsesbaggrund som pædagog og når du ansættes som leder i ”Nanuaraq/Ajagaq” har følgende ansvar:
• Fuld opsyn med driften af bygningen og interne administrationsopgaver
• En der vil sørge for at normerne i huset følges
• Initiativtager til indsats i henhold til Inatsisartut lov nr. 16, af 3. december 2012
• Fuld opmærksom hvad angår samarbejdet med forældre
• Altid vilje med opsyn og nye tiltag inden for pædagogik
• Samarbejdsvilje, fysisk og psykisk robust
• En der kan sætte grænser
• En der kan samle medarbejdere til fællesskab
• En der kan give tilvejebringelse for at løse problemer
• En der kan holde mange bolde i pressede situationer
• En der har ledelseserfaringer
• En der elsker børn og er hengiven

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.
Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales husleje og depositum efter gældende regler.

For yderligere oplysninger, henvend dig til: Maj-Britt Serano e-mail majf@kujalleq.gl eller ved at ringe til: 61 41 02.

Sidste ansøgningsfrist 13. september 2017 og sendes til:

Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl