airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Site Manager

I Kommune Kujalleq i Sydgrønland søger vi en UNESCO Site Manager

Vil du gerne arbejde med det enestående kulturlandskab ”Kujataa Greenland: Norse and Inuit Farming at the Edge of the Ice Cap”, som netop er kommet på Unescos Verdensarvsliste?

Vi søger en site manager, der gennem et dynamisk og levende samarbejde med alle interessenter kan forestå udviklingen af verdensarvs kulturlandskabet.

Vi ønsker stillingen som Unesco Site Manager besat pr. 1. oktober 2017, eller efter nærmere aftale. Stillingen er placeret i Kommune Kujalleq med kontor i Qaqortoq. På sigt tænkes stillingen placeret i en selvejende institution med arbejdssted i et Visitor Center.
Ansøgningsfrist:
15. september 2017
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. oktober 2017
Løn:
I henhold til gældende overenskomster

Forvaltningen af Verdensarvsområdet:

Det overordnede mål med forvaltningen af verdensarvsområdet er at beskytte de værdier, der ligger bag optagelsen af kulturområdet på Verdensarvslisten. Forvaltningen vil ske i samarbejde mellem en række interessenter, indenfor både det offentlige og det private erhvervsliv.

 

Kommune Kujalleq er ansvarlig for tilsyn og den daglige drift af verdensarvsområdet.

 

Arbejds- og ansvarsområdet vil bl.a. være:

 • Information og formidling om kulturlandskabet (ansvarlig for udarbejdelsen af skilte, brochurer, plakater, video, tv-udsendelser, hjemmeside, undervisningsmateriale, guideseminar).
 • Forvaltningsplan for Verdensarvsområdet (medvirke til implementeringen, årlig evaluering og forslag til eventuelle justeringer, samt den daglige forvaltning).
 • Fundraising
 • Økonomi og budgetstyring.
 • Projektstyring.
 • Ledelse af Rangers.
 • Involvere borgerne i forskellige aktiviteter, forebygge og løse konflikter om brug af området og   inddragelse af skoler.
 • Monitorering (indsamle materiale, evaluere og justere monitoreringsrapport).
 • Kommunens kontakt til pressen omkring Verdensarvsområdet, pressemeddelelser.
 • Officielle besøg med relation til kulturlandskabet (præsentationer, møder og fremvisning).
 • Høringssvar til offentlige myndigheder i forbindelse med tilladelser og dispensationer inden for Verdensarvsområdet.
 • Sekretær for styregruppen for verdensarvsområdet.
 • Holde opsyn med natur- og kulturværdier i området.
 • Holde opsyn med udviklingstendenser i området.
 • Vejlede og informere brugere/besøgende.
 • Hjælpe med diverse administrative opgaver.
 • Diverse ad hoc opgaver

 

Vi forventer:

 • At du har en kompetencegivende uddannelse inden for området.
 • Vi ønsker endvidere at du har kendskab til grønlandske forhold.
 • At du sprogligt behersker grønlandsk, dansk og engelsk.

 

Forvaltningen af kulturlandskabet sker ud fra forvaltningsplanen for Kujataa, som løbende skal opdateres.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold, herunder ret til- og fratrædelsesrejse, samt bohaveflytning, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

 

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid på stedet gældende regler.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest. Disse indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere disse hos Rigspolitiet.

 

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kommunaldirektør Kenneth Høegh, tlf. 64 54 13 eller pr. mail: keho@kujalleq.gl 

 

Ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde senest den 15. september 2017. Ansøgning sendes til:


Kommune Kujalleq

HR-afdelingen

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl