airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Socialrådgiver til pensionsområdet i Kommune Kujalleq GENOPSLAG

Kommune Kujalleq søger 1 dygtig og engageret Socialrådgiver til ny oprettet pensionsafdeling med tiltrædelse pr. 1.oktober 2017 eller efter nærmere aftale. Stillingen ligger centralt placeret i Qa-qortoq og har base. Stillingen er nyoprettet med mere fokus på førtidspensionsområdet her under skal behandle nye ansøgninger og revurderingssager Qaqortoq og dens tilhørende bygder.
Ansøgningsfrist:
15. september 2017
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. oktober 2017
Løn:
I henhold til gældende overenskomster

Kommune Kujalleq står over for store forandringer, vi ønsker at fokusere på kvaliteten og fagligheden af sagsbehandlingen, og har derfor behov for erfaren Socialrådgiver, der brænder for at løfte området. Forvaltningen skal sikre at sagsbehandlingen på alderspension og førtidspension ske i henhold til gældende regler og på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte.

 

Vi forventer at du:

  • Har en uddannelsesbaggrund som Bachelor Socialrådgiver – Socialrådgiver - Socialformidler

  • Har erfaring med helhedsorienteret sagsbehandling på pensionsområdet, dog ikke afgørende

  • Har gode samarbejdsevne og kan arbejde tværfagligt intern - ekstern

  • Har erfaringer med administrative opgaver og økonomi

  • Har gode kommunikative og formidlingskundskaber til borgere der tager udgangspunkt i mestring af eget liv

 

Stillingens indhold er blandt andet:

  • Sikre sagsbehandling på pensionsområdet efter gældende regler

  • Udarbejdelse af handleplaner

  • At følge op på, at den tildelte støtte tilpasses efter borgerens aktuelle behov

  • Medskabe og aktiv deltagelse for god samarbejde og udvikling i afdelingen

 

Socialforvaltningen tilbyder blandt andet:

Pensionsområdet adskilles fra handicapområdet og er under udvikling, hvorfor rette ansøger har mulighed for at præge indflydelse - ansvar og udvikling, hvor man i særdeleshed kan være med til forme, og dette ske i tæt samarbejde med nærmeste overordnede og gode kollegaer på området. Arbejdstiden er 40 timer om ugen. Hvor der er behov for tilkalde socialvagt ordning kan forventes tilkobles ordningen.

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelse ført begynde, når kommune har indhentet børneattest. Børne attesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes stillingen.

 

Løn og ansættelsesvilkår, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunkt gældende aftale om klassificering af visse tjenestemandslignende stillinger inden for Grønlands Selvstyre og i kommunerne.

Der stilles personale bolig til rådighed, hvortil der betales husleje m.m. efter gældende regler. Ligesom der ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning – og eftermindst 3 års ansættelse – fratrædelse og bohaveflytning ifølge gældende regler.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse kst. Ledende socialrådgiver Katrine Berthelsen: kabe@kujalleq.gl

Du kan endvidere læse mere om kommunen på vores hjemmeside www.kujalleq.gl

 

Ansøgninger skal være Kommune Kujalleq i hænde seneste 15.september 2017 kl.12:00

Ansøgning eksamensbeviser, udtalelser m.v. fremsendes til:

Kommune Kujalleq

HR-afdelingen

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl