airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Administrerende direktør

Kommune Kujalleq opslår hermed stillingen som administrerende direktør i kommunen ledig til besættelse snarest muligt.

Den administrerende direktør udgør sammen med borgmesteren og kommunens vicedirektør kommunens direktion, som er det øverste ledelsesniveau i kommunen.
Ansøgningsfrist:
27. december 2017
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. januar 2017
Løn:
I henhold til gældende regler og aftaler

Der henvises i øvrigt til stillingsbeskrivelse og organisationsdiagram, der sammen med stillingsopslaget kan hentes på kommunens hjemmeside, www.kujalleq.gl På hjemmesiden kan også hentes øvrige oplysninger om kommunen.

 

Kommunen stiller betydelige krav til den administrerende direktørs faglighed inden for navnlig økonomi, kendskab til den offentlige forvaltning og de retsregler, der gælder for denne, og evnen til at profilere sig som en på en gang synlig, respekteret og samarbejdende topchef, og ser gerne, at direktøren behersker grønlandsk og dansk som arbejdssprog. Herudover vil kendskab til engelsk være en fordel.

 

Aflønning vil ske med udgangspunkt i den grønlandske tjenestemandslønramme 39 eller 40 alt efter anciennitet, herunder vil det kunne komme på tale, at stillingen besættes i henhold tjenestemandslovens regler om åremålsansættelser. Såfremt stillingen besættes på overenskomstvilkår, vil der – afhængig af overenskomst – skulle ske central forhandling af åremålsansættelse, forinden denne ansættelsesform kommer på tale.

 

Der kan stilles en passende personalebolig til rådighed for den administrerende direktør mod betaling af husleje efter de regler, som gælder for personaleboliger i det offentlige.

 

Ansøgning skal vedlægges fotokopi af eksamenspapirer, CV og oplysning om referencer, som kommunen kan kontakte. Herudover skal vedlægges straffeattest.

 

Eventuelle spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til fg. administrerende direktør Kenneth Høegh eller chefkonsulent Michael Mikkelsen.

 

Ansøgning med bilag sendes pr. e-mail til job@kujalleq.gl eller pr. brevpost således, at ansøgningen med bilag er kommunen i hænde senest onsdag den 27. december 2017.


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Box 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl