airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Socialrådgiver

Kommune Kujalleq søger To socialrådgivere inden for Pensionsområdet
Ansøgningsfrist:
26. februar 2018
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. marts 2018
Løn:
I henhold til gældende overenskomster
Kommune Kujalleq pensions området er under udvikling, vi ønsker at fokusere på kvaliteten og fagligheden af sagsbehandlingen, og har derfor behov for erfaren Socialrådgiver, der brænder for at løfte området. Forvaltningen skal sikre at sagsbehandlingen på alderspension og førtidspension og revurderinger af førtidspensionister sker i henhold til gældende regler og på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte.

Vi forventer at du:
• Har en uddannelsesbaggrund som Bachelor Socialrådgiver – Socialrådgiver - Socialformidler
• Har erfaring med helhedsorienteret sagsbehandling på pensionsområdet, dog ikke afgørende
• Har gode samarbejdsevne og kan arbejde tværfagligt intern - ekstern
• Har erfaringer med administrative opgaver og økonomi
• Har gode kommunikative og formidlingskundskaber til borgere der tager udgangspunkt i mestring af eget liv
• Kan lide at arbejde med udfordringer og inden for et område, der er i konstant udvikling


Stillingens indhold er blandt andet:

• Sikre sagsbehandling på pensionsområdet efter gældende regler
• Udarbejdelse af handleplaner
• At følge op på, at den tildelte støtte tilpasses efter borgerens aktuelle behov
• Medskabe og aktiv deltagelse for god samarbejde og udvikling i afdelingen
• Opfølgning og udarbejdelse af ressourceprofiler
• Vurdering af ansøgning om førtidspension
• Revurdering af allerede eksisterende førtidspensionssager


Socialforvaltningen tilbyder blandt andet:
Mulighed for god faglig sparring til hverdagen og gode kollegaer i et fagligt miljø
Pensionsområdet er adskilt fra handicapområdet og er under udvikling, hvorfor rette ansøger har mulighed for at præge indflydelse - ansvar og udvikling, hvor man i særdeleshed kan være med til forme, og dette ske i tæt samarbejde med nærmeste overordnede og gode kollegaer på området. Arbejdstiden er 40 timer om ugen. Hvor der er behov for tilkalde socialvagt ordning kan forventes tilkobles ordningen.

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelse ført begynde, når kommune har indhentet børneattest. Børne attesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunkt gældende aftale om klassificering af visse tjenestemandslignende stillinger inden for Grønlands Selvstyre og i kommunerne.

Der stilles personale bolig til rådighed, hvortil der betales husleje m.m. efter gældende regler. Ligesom der ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning – og eftermindst 3 års ansættelse – fratrædelse og bohaveflytning ifølge gældende regler.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse Ledende Socialrådgiver Larseraq Poulsen mail: lapo@kujalleq.gl eller telefon 70 41 00.

Ansøgninger skal være Kommune Kujalleq i hænde senest den 26. februar 2018 kl. 12:00. Ansøgning eksamensbeviser, udtalelser m.v. fremsendes til:

Kommune Kujalleq
HR-afdeling
Postboks 514
3920 Qaqortoq
job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen