airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
26. april 2018
Tiltrædelsesdato:
1. juni 2018

<br> 

HR og Lønafdeling er sammenlagt hvor der er fem ansatte i HR-afdeling som er følgende: HR & Lønchef, Afdelingsleder, Personalejurist, Konsulent og controller.

 

Arbejdsopgaver:

 • Løbende gennemgang af funktions – og arbejdsgange
 • Revision af ansættelseskontrakter, normativer mm.
 • Indsamle al nødvendig data til udarbejdelse af Normativ
 • Løbende opdatering af Normativ.
 • Dataindsamling og formidling af viden.
 • Opsætte stillingsopslag og opdatere disse på hjemmeside.
 • Udregning af forbrug for vakantophold.
 • Udtræk af bruttolønlister og videre distribuering.
 • Opfølgning på Kommunens elever, deres opgaver og deres uddannelsesforløb
 • Ad Hoc opgaver vedr. HR og Løn

 

Forventninger til ansøge:

 • Er åben, positiv, samarbejdsvillig og initiativrig.
 • Kan arbejde i et team og er fleksibel indstillet.
 • Rutineret bruger af Word – og Excel og flair for at sætte sig ind i andet software.D
 • Dobbelt sproget vil være en fordel, men ikke et krav.

 

Ansættelse vil ske som Controller. Løn- og ansættelsesvilkårene følger overenskomsten med AK. Ved ansættelse af medarbejdere udefra vil rejse- og flytteudgifter blive betalt efter gældende regler.

 

Der kan stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales depositum/husleje for efter gældende regler. Der ydes tiltrædelsesrejse, samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse hos afdelingsleder Bruno Josefsen telefon 64 53 14 eller på e-mail: brjo@kujalleq.gl

                     

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser m.v., skal være kommunen i hænde senest den 26. april 2018 og fremsendes til:


Ansøgning sendes til 

Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen