airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

OPFORDRING TIL ANSØGNING

Opfordring til ansøgning som bistandsværger i Kommune Kujalleq

I henhold til Bekendtgørelse nr. 366, af 19. april 2016 om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland, opfordrer Kommune Kujalleq borgere til at søge om tiltrædelse som bistandsværge.
Ansøgningsfrist:
20. april 2018
Sted/Afd:
Kommune Kujalleq
Tiltrædelsesdato:
8. marts 2018

Efter ansøgningsrunden vil indstillede ansøgere der søger om at indgå i bistandsværgelisten blive fremsendt til Politimesteren i Grønland.

 

Bistandsværgernes opgaver og beføjelser fremgår som blandet andet:

  • Handle i samråd med den sigtede, tiltalte eller dømte.
  • Sammen med forsvarer bistå for sigtede eller tiltalte under sagens behandling.
  • At have underrettet om den dømtes tilstand og at drage omsorg for, at opholdet på sygehuset eller sygehusafdelingen, i institutionen eller anstalten og andre foranstaltninger ikke udstrækkes længere end nødvendigt.
  • Bistandsværgen skal rådgive og vejlede den sigtede, tiltalte eller dømte om klageadgang og om muligheden for at søge en idømt foranstaltning ændret eller ophævet efter §§ 159 og 162 i kriminalloven for Grønland.
  • Bistandsværgen skal bistå den pågældende med at udforme eventuelle klageskrivelser og anmodninger om foranstaltningsændring eller – ophævelse, samt bistand ved behandling af disse sager.

 

Vederlag:

Politimesteren vederlægger bistandsværgerne med 1.488 kr. der er optaget på fortegnelsen over bistandsværger med bopæl i Grønland, og som er beskikket for en sigtet eller tiltalt under kriminalsagens behandling. Politimesteren i Grønland udbetaler også årligt grundbeløb 1.984 kr. til en bistandsværge, der er optaget på fortegnelsen.

 

Hvem kan indstilles som bistandsværge?

Forudsætning for at kunne blive optaget til en liste er at du er dobbeltsproget, grønlandsk og dansk.

Bistandsværge antages efter forud indhentet udtalelse fra politiet. Politiet indhenter efter skriftligt samtykke oplysninger om ansøgeren i Det Centrale Kriminalregister før udtalelsen afgives.

 

Hvem kan ikke indstilles som bistandsværge?

Personer, der er ansat på psykiatrisk sygehus eller sygehusafdeling, institution for personer med vidtgående psykisk handicap mv. må ikke antages som bistandsværge. Det sammen gælder for personer der har driften eller administrationen af det pågældende psykiatriske sygehus eller afdeling eller pågældende institution mv. at gøre. Ansatte i anklagemyndigheden, politiet og kriminalforsorgen antages også ikke.

 

For yderligere informationer:

Såfremt der ønskes yderligere oplysninger om bistandsværgeembedet kontaktes socialchef i Kommune Kujalleq, Kista Isaksen på tlf. 704100.

 

Ansøgningsfrist:

Ansøgning med kopi af relevant personlige oplysninger, sendes senest fredag den 20. april 2018.


Ansøgningen sendes til:

Toqqammavigisaq/bistandsværge

att. socialchef Kista Isaksen

Kommune Kujalleq

Postboks 101

3920 Qaqortoq

E-mail: kommune@kujalleq.gl