Pædagoger i døgninstitutionen


Kommune Kujalleq søger Pædagoger til Døgninstitution:

Vi søger 1 souschef og 2 engagerede pædagoger der gerne vil arbejde i en ny oprettet døgninstitution 0–10år i Qaqortoq. Tiltrædelsesdato er den 1. Januar 2019 eller efter aftale.
Ansøgningsfrist:
28. november 2018
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. januar 2019
Løn:
I henhold til gældende overenskomster

1 souschef og 2 pædagoger søges til ny oprettet børnehjem, afdelingen er beliggende i en villa centralt i byen. Afdelingen er normeret til 6 børn i alderen 0-10 år. Arbejdet på afdelingen består i at give børnene mulighed for at udvikle sig i et trygt og omsorgsfuldt miljø med klare rammer og tydelige voksne. Der lægges vægt på at arbejde med relationer og tilknytning. Vi arbejder ud fra spædbarnsterapi og en anerkendende tilgang til børnene. Det er vigtigt at barnet føler sig respekteret, accepteret, forstået og anerkendt.

 

Vi tilbyder

 • Forskelligartede arbejdsopgaver.
 • Tværfagligt samarbejde.
 • En spændende ny oprettet arbejdsplads.
 • Mulighed for at udvikle en ny institution.
 • Mulighed for deltagelse i kurser
 • Supervision

 

Vi for venter

 • At du er uddannet pædagog.
 • At du som souschef har ledelseserfaringer og ønsker at udvikle disse.
 • At du kan arbejde selvstændigt og samtidigt indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde med kolleger.
 • At du ser muligheder frem for begrænsninger.
 • At du har lyst til at være med til at skabe trygge og udviklende rammer for børn.
 • At du er indstillet på skiftende arbejdstider, weekendarbejde og koloniture.

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

 

For alle stillinger gælder det at ansøgere skal være uddannede pædagoger og meget gerne dobbeltsproget.

 

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder.

 

Ønsker du at vide mere om stillingerne kan du kontakte Institutionsleder Mogens K. Modeweg-Hansen på tlf.+299 704100 eller direkte på tlf.+299 381701. Mail momh@kujalleq.gl

 

Ansættelsessamtaler kan forventes at blive afviklet i uge 48.

 

Ansøgning med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser og evt. referencer m.m. skal være kommunen i hænde senest den 28 nov. 2018. Ansøgningen kan også sendes pr. post eller mail til:


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen