Forvaltningschef


Forvaltningschef for skole, daginstitutionsområdet

Kommune Kujalleq søger en Forvaltningschef for skole-, daginstitutionsområdet pr. 01. februar 2019 eller nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
15. december 2018
Sted/Afd:
Nanortalik
Tiltrædelsesdato:
1. februar 2019
Løn:
I henhold til gældende overenskomster

Stillingen er placeret foreløbigt i Nanortalik.

 

Kommune Kujalleq tilbyder en spændende og udfordrende chefstilling på det skole, daginstitution –og innovationsområde til en talentfuld leder, der har lyst, mod og evner til at gøre en indsats inden for ledelse i kommunen.

 

Som forvaltningschef i Kommune Kujalleq indgår du i kommunens chefgruppe, der består af den Administrativ direktør, vicekommunaldirektøren samt forvaltningscheferne fra øvrige forvaltningsgrene. Du vil komme til at referere til kommunaldirektøren. I chefgruppen lægger vi vægt på et tæt, godt og tillidsfuldt samarbejde, og prioriterer at arbejde på tværs af fagligheder og ansvarsområder.

 

I Kommune Kujalleq findes 3 byskoler, 11 bygdeskoler og 11 dagsinstitutioner.

 

Skole, daginstitution –og innovations forvaltning er i administrationen normeret som følger:

 • 1 Skolekonsulent
 • 1 Projektstyringsmedarbejder
 • 1 Kontorfuldmægtig
 • 1 Afdelingsleder inden for Daginstitution
 • 1 Pædagogisk konsulent
 • 1 Overassistent

 

Arbejdsopgaver:

 • Forvaltningschefen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen og skal forestå sekretariatsfunktionen til det politiske udvalg for skoler og daginstitutioner.
 • Forvaltningschefen har det overordnede administrative ansvar for det kommunale skolevæsens og daginstitutions administrative drift.
 • Forvaltningschefen er ansvarlig for det kommunale undervisnings – og skoleplan vedtaget af kommunalbestyrelsen og er ansvarlig for, at kommunen overholder de lovgivningsmæssige bestemmelser vedr. skoler og daginstitutioner.
 • Forvaltningschefen skal udmønte de politiske beslutninger truffet af kommunalbestyrelsen og dets udvalg samt udarbejde oplæg vedr. området.
 • Forvaltningschefen er ansvarlig for det samlede skolevæsens – og daginstitutionsområdets budgetlægning og regnskabsopfølgning.

 

Dine kvalifikationer:

Vi leder efter en, som

 • Har praktisk ledelseserfaring,
 • Kan udvikle området, samtidig med at den løbende daglige drift gennemføres i overensstemmelse med de politiske krav,
 • Kan sikre, at fastsatte mål for forvaltningen nås,
 • Tænker i helhedsorienterende tværgående løsninger,
 • Kan sikre læring af begåede fejl, så de bidrager til at gøre forvaltningens ydelser endnu bedre,
 • Dobbeltsproget ansøgere vil blive foretrukket, men er ingen betingelse.

 

Der lægges derfor vægt på følgende kvalifikationer:

 • At din uddannelsesbaggrund og den opnåede erfaring understøtter stillingens indhold og opgaver,
 • At du har forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation, gerne med erfaring som rådgiver og sparringspartner for det politiske niveau,
 • Gode samarbejdsevner,
 • Godt kendskab til Skole og Dagsinstitutionsområdet; det kan både være en akademisk uddannelse eller en mere almen generalistuddannelse suppleret med relevant efteruddannelse.

 

Vi kan tilbyde dig:

 • Et arbejde med store faglige og ledelsesmæssige udfordringer.
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling.
 • Gode kolleger og et godt samarbejdsklima.
 • Naturoplevelser og fritidsmuligheder i et af Grønlands landskabeligt og kulturhistorisk set mest spændende områder.

 

Løn og ansættelsesforhold.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og IMAK om løn –og ansættelsesvilkår for administrative chefer.

 

Der kan stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales depositum/husleje for efter gældende regler. Der ydes tiltrædelsesrejse, samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte Administrerende direktør Kim Dahl telefon nr. +299 64 53 10 e-mail kida@kujalleq.gl eller Forvaltningschef Jens Korneliussen telefon nr. +299 61 41 01 eller e-mail jeko@kujalleq.gl

 

Ansøgning med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt familiestørrelse, bilagt kopier af eksamensbeviser og evt. referencer m.m. skal være kommunen i hænde senest 15. december 2018 kl. 12:00 og sendes til:


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen