airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
26. marts 2019
Tiltrædelsesdato:
1. maj 2019

Afsnit 1 

Arbejdsopgaver:

 • Udarbejde og ajourføre visitationsprocedure samt statusmøder for familier i samarbejde med personalet og en sagsbehandler.
 • Udarbejde rapport over arbejdet med familien i henhold til behandlingsplan.
 • Udvikle nye tilbud på familiebehandlingsområdet i samarbejde med øvrige personale og psykologen.
 • Gennemføre individuelle- og gruppesamtaler med børn og unge og deres familier, i samarbejde med familiehus øvrige personale.
 • Deltage i bygdeturer og/eller udflugter med familier.
 • Dette gælder også familiehus Nanortalik og Familiecenter Qaqortoq.
 • Udvikle kurser og/eller undervise ved kurser i Familiehus.
 • Samarbejde med og deltage i Familiehus projekter og aktiviteter.
 • Deltage i møder og personaleundervisning.
 • Deltage i møder Tidlig Indsats.
 • Opstart selvhjælpsgrupper.
 • Deltage til kriseberedskab og give krisehjælp i særlige situationer, dette form for hjælp kræver at der ydes opfølgning og oftest kan være i andre steder end i Narsaq.

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen

 

Uddannelseskrav inden for Spædbørnsterapeut, Pædagog eller lignende.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold, herunder ret til- og fratrædelsesrejse, samt bohaveflytning, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

 

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid på stedet gældende regler.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Conny Hansen e-mail coha@kujalleq.gl eller tlf. 61 40 83

 

Ansøgning med straffeattest, eksamensbeviser, tidlige arbejd, udtalelser skal være i Kommune Kujalleq, Qaqortoq i hænde senest d. 26. marts 2019 sendes til:


Ansøgning sendes til 

Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen