airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
26. marts 2019
Tiltrædelsesdato:
1. marts 2019

Afsnit 1 

Familiehuset bestå af afdelingsleder, familievejleder, tidlig indsats medarbejder og ny stilling ungerådgiver, der varetager arbejdet med sårbare og kriminalitetstruede børn og unge med særlig behov.

 

Er du uddannet pædagog eller lignede og er du en stabil, positiv og initiativrig person? Kan du arbejde i en team og er åbent og fleksibel indstillet?

 

Ungerådgivers primære ansvarsområder vil være, at:

 • Ansvar for arbejdet med sårbare og kriminalitetstruede børn og unge med særlig behov.
 • Herunder opsøgende arbejde ift. visiterede afklaringsopgaver ift. enkelte sager, yde råd og vejledning, udviklings- og støttende samt reflekterende samtaler og forebyggende indsats.
 • Samarbejde med forskellige instanser som børn og unge interagerer med.
 • Ungerådgiveren skal indgår i tværfagligheden inden for Socialforvaltningen for Børn og unges regi, og mulige eksterne samarbejdspartner.
 • Være sparringspartner for forebyggelseskonsulenten, samt deltage aktivt i generelle forebyggelsesaktiviteter, kampagner, oplysningsarbejde m.v.
 • Tage på ture med børn og unge, samt deres familier. F.eks. på fåreholdersteder o.a.
 • Give børn og unge, der opsøger Værestedet råd og vejledning til at tackle tilværelsen.
 • I samarbejde med skolen og forældre lave og udføre handlingsplan.
 • Arbejde delvis på skolen som tillidsperson for det enkelte barn.
 • Samarbejde med politiet og være til stede med afhøring af børn.
 • Skrive rapporter.

 

Vi forestiller os at du er:

 • En ligevægtig, rummelig, positiv og initiativrig person, der vil arbejde for børn og unges trivsel,
 • Grønlandsksproget med kendskab til dansk,
 • ddannet f.eks. som socialrådgiver, pædagog, lærer el.lign. eller at du har en anden uddannelse samt stor erfaring i at arbejde med børn og unge.

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

 

Ansættelsen sker efter overenskomst mellem Naalakkersuisut og Atorfillit Kattuffiat / AK om funktionsoverenskomst for ansatte i Grønlands Selvstyre og de Grønlandske Kommuner.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Conny Hansen på tlf. 61 40 83, eller pr. mail: coha@kujalleq.gl

 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser m.v., skal være kommunen i hænde senest den 26. marts 2019 og fremsendes til:


Ansøgning sendes til 

Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen