airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
27. marts 2019
Tiltrædelsesdato:
1. maj 2019

Afsnit 1 

Kommune Kujalleq pensions området er under en rivende udvikling, vi ønsker at fokusere på kvaliteten og fagligheden af sagsbehandlingen, og har derfor behov for erfaren Socialrådgiver, der brænder for at løfte området. Forvaltningen skal sikre at sagsbehandlingen på alderspension og førtidspension og revurderinger af førtidspensionister sker i henhold til gældende regler og på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte.

 

Vi forventer at du:

 • Har en uddannelsesbaggrund som Bachelor Socialrådgiver – Socialrådgiver - Socialformidler
 • Har erfaring med helhedsorienteret sagsbehandling på pensionsområdet, dog ikke afgørende
 • Har gode samarbejdsevne og kan arbejde tværfagligt intern - ekstern
 • Har erfaringer med administrative opgaver og økonomi
 • Har gode kommunikative og formidlingskundskaber til borgere der tager udgangspunkt i mestring af eget liv
 • Kan lide at arbejde med udfordringer og inden for et område, der er i konstant udvikling

 

Stillingens indhold er blandt andet:

 • Sikre sagsbehandling på pensionsområdet efter gældende regler
 • At følge op på, at den tildelte støtte tilpasses efter borgerens aktuelle behov
 • Medskabe og aktiv deltagelse for god samarbejde og udvikling i afdelingen
 • Opfølgning og udarbejdelse af ressourceprofiler
 • Vurdering af ansøgning om førtidspension
 • Revurdering af allerede eksisterende førtidspensionssager

      

Socialforvaltningen tilbyder blandt andet:

Mulighed for god faglig sparring til hverdagen og gode kollegaer i et fagligt miljø

Pensionsområdet er adskilt fra handicapområdet og er under udvikling, hvorfor rette ansøger har mulighed for at præge indflydelse - ansvar og udvikling, hvor man i særdeleshed kan være med til forme, og dette ske i tæt samarbejde med nærmeste overordnede og gode kollegaer på området. Arbejdstiden er 40 timer om ugen. Hvor der er behov for tilkalde socialvagt ordning kan forventes tilkobles ordningen.

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelse ført begynde, når kommune har indhentet børneattest. Børne attesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes stillingen.

 

Løn og ansættelsesvilkår, sker i henhold til mellem Naalakkersuisut og AK for socialrådgivere og sagsbehandlere ansat under Selvstyret og De Grønlandske kommuner.

 

Der stilles personale bolig til rådighed, hvortil der betales husleje m.m. efter gældende regler. Ligesom der ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning – og eftermindst 3 års ansættelse – fratrædelse og bohaveflytning ifølge gældende regler.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse Ledende Socialrådgiver Larseraq Poulsen e-mail lapo@kujalleq.gl eller telefon nr. 64 53 66.

 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser m.v., skal være kommunen i hænde senest den 27. marts 2019 og fremsendes til:


Ansøgning sendes til 

Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen