airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
15. maj 2019
Tiltrædelsesdato:
1. juni 2019

AC-fuldmægtigen varetager i det daglige kontrol af kommunens økonomi.

 

Arbejdsopgaver:

 • Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af projekter på økonomiområdet, der fokuserer på bedre økonomistyring samt effektivisering af administrative rutiner og arbejdsgange på konkrete sagsområder.
 • Tovholder for udarbejdelse af statistiske undersøgelser på økonomiområdet.
 • Kortlægning /statusanalyse ved etablering af omstilling, udvikling eller afvikling af bestemte ansvarsområder, samt foretage konsekvensanalyser af projekter på økonomiområdet
 • Bistår ledelse med statistiske og økonomiske baggrundsviden i forbindelse med regnskabsberetninger, årsregnskaber og budgetlægning.
 • Bistår ledelse med ledelseskontrol og kvalitetssikring, herunder i forbindelse med intern revision.
 • Udarbejdelse af økonomiske nøgletal til ledelsen.
 • Overordnet monitorering af budgetterne.
 • Udarbejdelse af økonomiske statusrapporter.
 • Opbygning af afrapportering af budgetter.
 • Økonomisk vejledning og rådgivning.

 

Kvalifikationer:

 • Har en relevant akademisk kandidatuddannelse
 • Kan arbejde selvstændigt, struktureret og målbevidst
 • Er parat til at tage ansvaret for fremdrift i opgaverne og til at sikre kvaliteten i opgaveløsningen
 • Har flair for at skabe gode relationer, har en stor arbejdskapacitet og god gennemslagskraft
 • Kan formulere dig præcist i skrift og tale på grønlandsk og dansk
 • Har gode samarbejdsevner
 • Har en fleksibel og imødekommende holdning til både arbejdet og kolleger

 

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales husleje og depositum efter gældende regler.


Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse hos vicedirektør Carsten Frank Hansen 64 53 20 eller på e-mail: cafh@kujalleq.gl

 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser m.v., skal være kommunen i hænde senest den 15. maj 2019 og fremsendes til:

 

 

Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen