airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
19. maj 2019
Tiltrædelsesdato:
1. juni 2019

Forvaltningen har fået normering til en ny skolekonsulent ud over den allerede eksisterende skolekonsulentstilling. Stillingen er sideordnet den nuværende skolekonsulentstilling.

 

Begge skolekonsulenter refererer til forvaltningschefen, som er den nærmeste overordnede.

 

Placering: Kommune Kujalleq, skole, - daginstitutions- og innovationsforvaltningen, Augo Lynges vej 1262, 3920 Qaqortoq.

 

Nærmeste overordnede: Forvaltningschef for samme område.

  

Arbejdsopgaver:

Skolekonsulenten skal indgå i et team bestående af forvaltningschef, projektstyringsmedarbeder, skolekonsulent og kontorfuldmægtig i forvaltningen. Den overordnede opgave er sammen med de andre forvaltningsmedarbejdere og i samarbejde med kommunens skoleledere og MISI/PPR at koordinere indsatsen inden for kommunens skolevæsen.

 

Arbejdsopgaverne mellem de 2 skolekonsulenter vil blive fordelt, men har samme område som beskrevet nedenfor.

 

Skolekonsulentens arbejdsopgaver:

 • Fører tilsyn med kommunens skolevæsen.
 • Koordinerer indsatsen omkring tilsyn og servicering af bygdeskoler og hjemmeundervisningssteder.
 • Rådgiver kommunens skoleledere omkring administrative rutiner såsom udarbejdelse af timefordelingsplaner, planlægning af skoleår, lønindberetninger, oktober indberetninger m.v.
 • Udarbejde kursusplaner for undervisere i kommunen i samarbejde med skolelederne.
 • Er tovholder for kommunens iPad projekt sammen med iPad konsulenterne.
 • Udarbejder delbudget for skoleområdet i kommunen.

 

Krav til ansøgere:

 • Læreruddannet
 • Har erfaring med skoleledelse (skoleleder/inspektør, viceskoleinspektør eller tilsvarende)
 • Har erfaring inden for administrativ ledelse
 • Har interesse i udvikling og innovation
 • Kan arbejde hurtigt og under pres.

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

 

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og IMAK
Der kan anvises bolig, for hvilken der betales husleje og depositum efter gældende regler.
Stillingen klassificeres efter IMAK-overenskomst § 13 i Aftale om klassificering af stillinger i folkeskolen m.v. af 27. august 2014, lønramme 36 skalatrin 49 med et årligt særligt tillæg på kr. 40.630,00 samt yderligere årligt tillæg på kr. 11.080,00.

 

 

For nærmere oplysninger vedr. stillingen, kontakt forvaltningschef for skole, - daginstitutions – og innovationsforvaltningen Dorthe Bidstrup på e-mail: dobi@kujalleq.gl , tlf.+299 70 41 00, direkte +299 64 54 34, eller mobiltelefon +299 53 98 59.

 

Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilag kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser mv. skal være kommunen i hænde senest den 19. maj 2019 til:


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 541

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl  

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen