airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
24. maj 2019
Tiltrædelsesdato:
1. juni 2019

Kommune Kujalleq, Grønlands sydligst beliggende kommune søger en motiveret byplanlægger. Kommunen består af de 3 tidligere kommuner Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik, 11 bygder og 37 fåreholdersteder og landbrug – i alt godt 7.000 indbyggere. Vi er i en god udvikling og står netop nu over for store planlægningsmæssige opgaver og udfordringer. Udarbejdelse af ny Planstrategi, Bygdesektorplan og Kommuneplanrevision er netop påbegyndt. Udarbejdelse af Kommuneplantillæg for en ny lufthavn er under opstart og vi har behov for snarest at få udarbejdet en del kommuneplantillæg for fremtidige aktiviteter i kommunens 3 byer. Planafdelingen, som hører under Forvaltning for Teknik og Miljø, er derfor blevet opnormeret med en byplanlægger, hvis opgaver kan spænde vidt fra mindre planopgaver i én af vore bygder til sammenhængende planer i én af byerne.

 

Dine vigtigste arbejds- og ansvarsområder vil være at:

 • indgå i planopgaver med erhvervs-, turisme- og planudvikling generelt
 • udarbejde Kommuneplantillæg (lokalplaner) inden for de forskellige sektorer
 • indgå i dialog med borgere, entreprenører, konsulenter og Grønlands Selvstyre
 • give daglig sparring med dine kollegaer i et bredt, fagligt arbejdsmiljø og
 • yde en positiv tilgang til løsning af forefaldende planlægningsmæssige udfordringer

 

Vi kan tilbyde:

En forvaltning med en bred medarbejderstab bestående af 9 kollegaer med vidt forskellige faglige, uddannelsesmæssige og etniske baggrunde. Vi trives alle i et travlt men roligt og trygt arbejdsmiljø, hvor alle yder deres bedste til helheden i en god tone og med en behagelig atmosfære. Forvaltningen er lokaliseret i egen bygning i kort afstand fra kommunens hovedbygning i Qaqortoq ‘s midtby.

 

Din faglige baggrund:

 • har en relevant, faglig uddannelse som arkitekt, byplanlægger eller tilsvarende
 • har erfaring med kommunal planpraksis og forståelse for og indsigt i de politiske processer
 • kan arbejde selvstændigt med flere projekter på en gang med inddragelse af borgere og interessegrupper og andre interessenter i forhold til de enkelte planer
 • generelt motiveres af dialog, såvel internt som eksternt og kan bruge og bidrage i et bredt netværk
 • kan lide (og er god til) at formidle fagstof til ikke-fagfolk og bruge gængse, digitale værktøjer
 • i kommuneplantillæg kan formulere dig klart og tydeligt i skrift, billeder og diagrammer
 • har kendskab til/erfaring i brugen af de forskellige GIS-platforme og formidlingsværktøjer
 • er kreativ, omhyggelig, systematisk og har overblik over egne og afdelingens pågående opgaver
 • også er villig til at påtage dig opgaver, som ikke lige ligger inden for dit normale fagområde
 • har et godt humør og trives i et multikulturelt miljø med kollegaer med vidt forskellige baggrunde
 • måske ikke kan indfri alle vore ønsker, men om nødvendigt er villig til at erhverve nye kompetencer
 • Af hensyn til borgerkontakten foretrækkes ansøgere som mestrer såvel grønlandsk som dansk, foruden at det forventes at engelsk kan anvendes på et højt niveau.

 

Ansættelses- og lønforhold:

 • Ansættelse og aflønning vil ske i henhold til ansøgers gældende overenskomst.
 • Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales et depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i kommunens
 • Ejendomme. Såfremt permanent personalebolig ikke umiddelbart ved tiltrædelse kan stilles til rådighed, vil der for medarbejdere med ret til tjenestebolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig.
 • Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.
 • Stillingen ønskes besat fra 1. juli 2019 eller efter nærmere aftale. Ansøgningsfrist er 24. maj 2019.
 • Arbejdsgiver: Kommune Kujalleq, 3950 Qaqortoq (din bolig og arbejdsplads vil være i Qaqortoq).

 

Kontakt:

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Planchef Kirsten Ørnekoll Stenshøj (+299 645414) eller E-mail: kirs@kujalleq.gl.

 

Ansøgning:

Ansøgning med CV, oplysninger om uddannelse (vedlagt kopi af eksamenspapirer) og referencer skal være modtaget i HR-afdelingen senest fredag den 24. maj 2019 enten via E-mail job@kujalleq.gl eller via postadressen:


Kommune Kujalleq

HR-afdelingen

Postboks 514

3950 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen