airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
14. maj 2019
Tiltrædelsesdato:
1. juni 2019

Kommune Kujalleq står over for store forandringer, vi ønsker at fokusere på kvaliteten og fagligheden af sagsbehandlingen, og har derfor behov for en sagsbehandlere/socialrådgiver, der ønsker at være med til at udvikle og løfte området.  Socialforvaltningen for Børn og Unge skal sikre at sagsbehandling af børne- og ungesager, underretninger, og anbringelser af børn sker i henhold til gældende lovgivning og på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte.

 

Vi forventer at du:

 • Er socialrådgiver eller lignende uddannede med erfaring inden for området.
 • Har erfaring med sagsbehandling inden for området
 • Har gode samarbejdsevner og kan arbejde tværfagligt
 • Har lyst til at være med til at gøre en forskel på et udfordrende socialområde
 • Er robust

 

Vi lægger desuden vægt på:

 • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Er god til at samarbejde bredt
 • Dobbeltsproget ansøgere (grl/dk) foretrækkes

 

Arbejdsopgaver:

 • Indsamling af materiale og oplysninger.
 • Hjemmebesøg.
 • Børnesamtaler.
 • Afgørelser om Indstillinger
 • Sagsbehandling vedr. netværksmøder.
 • Nært samarbejde med instanser
 • Rapportering til fagudvalg.
 • Tæt samarbejde med forældremyndighed
 • Udarbejdelse af socialfaglige undersøgelse
 • Udarbejdelse af handleplaner

 

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen

 

Vi tilbyder dig et job med mulighed for indflydelse, ansvar og udvikling på børn- og ungeområdet. Ud over et job, som du i særdeleshed har mulighed for at præge og forme, så får du mulighed for at opleve den grønlandske kultur og natur på helt tæt hold.

 

 

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder retten for til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende Aftale om klassificering af visse tjenestemandslignende stillinger inden for Grønlands Selvstyre og i kommunerne. Aflønning sker som socialrådgiver med mulighed for ansættelse på særlig åremålsvilkår. Passende bolig vil kunne stilles til rådighed, hvortil der betales husleje m.m. efter gældende regler.

 

Yderligere oplysninger om stillingen samt stillingsbeskrivelse kan indhentes hos:

Qaqortoq Fagchef Nielsine Petersen, tlf. 64 53 74 E-mail; nipe@kujalleq.gl

 

Ansøgninger skal være Kommune Kujalleq i hænder 14. juni 2019 Ansøgninger eksamensbeviser, udtalelser m.v. fremsendes til


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 541

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen