airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
16. maj 2019
Tiltrædelsesdato:
1. juni 2019

Arbejdsopgaver 

  • Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af projekter på socialområdet, der fokuserer på bedre økonomistyring samt effektivisering af administrative rutiner og arbejdsgange på konkrete sagsområder.
  • Tovholder for udarbejdelse af statistiske undersøgelser på socialområdet.
  • Kortlægning /statusanalyse ved etablering af omstilling, udvikling eller afvikling af bestemte ansvarsområder, samt foretage konsekvensanalyser af projekter på socialområdet
  • Bistår socialområdets ledelse med statistiske og økonomiske baggrundsviden i forbindelse med regnskabsberetninger, årsregnskaber og budgetlægning.
  • Bistår fagchefer med ledelseskontrol og kvalitetssikring mht. sagsbehandling på socialområdet, herunder i forbindelse med intern revision og stikprøver på 10 sager pr måned. Sørger for at stikprøverne er let tilgængelige og brugt som forbilleder ved sagsbehandling.
  • Udarbejdelse af økonomiske nøgletal til fagchefer, socialchefen.
  • Overordnet monitorering af budgetterne under Socialområdet.
  • Udarbejdelse af økonomiske statusrapporter.
  • Opbygning af afrapportering af budgetter.
  • Økonomisk vejledning og rådgivning til fagchefer, socialchefen og afdelingerne.

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

 

Løn- og ansættelsesvilkår sker som udgangspunkt i henhold til relevant overenskomst.

 

Der kan stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales depositum og husleje efter de til enhver tid gældende regler, ligesom der ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning - og efter mindst 3 års ansættelse – fratrædelsesrejse og bohaveflytning ifølge gældende regler.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse hos afdelingsleder i Sikringsydelser i Kommune Kujalleq Arnârak´ Dorph på mail: ardo@kujalleq.gl eller telefon nr. 64 53 72.

           

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser m.v., skal være kommunen i hænde senest den 16. maj 2019 og fremsendes til:


Ansøgningen sendes til 

Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen