airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
14. maj 2019
Tiltrædelsesdato:
1. juni 2019

Du bliver en centralt figur, hvor mange bolde skal lande og hvor nye skal sendes afsted. Du vil være den person, som får tingene sendt hen til de personer, som skal løse opgaverne. Du har ansvaret for at planlægge og sikre afholdelse af forskellige møde for vedr. tidlig indsats, herunder skrive dagsorden og referater. Derudover skal du være en del af familiecenter/familiehusenes aktiviteter, arbejdsopgaver og kriseberedskab.

 

”Tidlig Indsats” skal sikre, at der sker en indsats vedr. vordende forældre, samt barn og forældre indtil barnet fylder 2 år. Tidlig indsats medarbejder er en del af familiehusets team og dermed skal forebygge samt arbejde for at behandlingsforløbet hos familier under tidlig indsats bliver sat i gang ift. de behov.

 

Arbejdsopgaver:

 • Modtagelse af socialfaglig undersøgelser/handleplaner fra myndigheden.
 • Støtteforanstaltninger/rådgivning af vordende forældre.
 • Støtteforanstaltninger/Rådgivning af forældre til børn indtil disse fylder 2 år.
 • Samarbejde med alle myndigheder vedr. ovennævnte.
 • Koordinering og styring af indsatsen vedr. ”tidlig indsats”.
 • Tilbagemelding/rapportering af indsatsen til myndigheden.
 • Underretning af sager til myndigheden.

 

Forventninger til Ansøger:

 • Åben og positiv.
 • Fleksibel, forslag til mulige ændringer for arbejdsgang i tidlig indsats.
 • Omstillingsparathed.
 • Skal kunne formulere sig skriftligt på grønlandsk.
 • Skal kunne arbejde under pres.

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

 

Løn og ansættelsesvilkår sker som udgangspunkt i henhold til relevant overenskomst

 

Der kan stilles bolig til rådighed, for hvilke der betales depositum og husleje efter de til enhver tid gældende regler, ligesom der ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning –og efter mindst 3 års ansættelse – fratrædelsesrejse og bohaveflytning ifølge gældende regler.

 

Nærmere oplysninger om stilling kan indhentes ved henvendelse hos Leder af familiecenter i Kommune Kujalleq Naja L. Kielsen telefon nr. 645422 eller e-mail naki@kujalleq.gl

 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilag kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelse mv. skal være i kommunen i hænde senest den 14. maj 2019. kl. 12:00 og sendes til:


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen