airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
20. maj 2019
Tiltrædelsesdato:
1. juni 2019

1 

Alderdomshjemmet blev indviet i 1971, og i 1980 blev en plejeafdeling tilbygget. Således er der en adskilt afdeling, hvor der er plads til 14 beboere, alderdomshjemmet "Luuvikasik" har 28 beboere, hvor et rum bruges som hvileværelse.

 

Personalet er følgende: En sundhedsassistent, en sundhedsmedhjælper, en sundheds- og socialhjælper, køkkenpersonale, en pedel, en chauffør, vaskeripersonale og medhjælpere.

 

Vores forventninger til dig:

 • Uddannet sundhedshjælper
 • Lyst og interesse for ældreområdet
 • Ansvarsbevidst
 • Kan deltage i alle vagter og arbejde i weekender
 • Gode tværfaglige samarbejdsevner
 • Fleksibilitet og godt humør
 • Være med til at skabe et godt miljø for beboerne og et godt kollegialt samarbejdet
 • Omstillingsparat

 

Vi tilbyder:

 • Introduktion
 • En god arbejdsplads, hvor førsteprioriteten er, at beboerne skal leve trygt og sundt
 • En god arbejdsplads, hvor personalet arbejder under fællesansvar
 • En varieret arbejdsplads, som er lyst, med god plads og åbne bygninger
 • En arbejdsplads, hvor der er gode muligheder for, at få indflydelse i omgivelserne
 • Ugentlig arbejdstid er 40 timer, men der arbejdes med skiftehold på arbejdspladsen (Dag / Nat)
 • Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomster.
 • Tværfaglighed og nok at se til, sammen med beboere og gode kollegaer.

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest.

I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en straffeattest.

Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet. Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest.

 

Ansættelse og aflønning vil ske i overensstemmelse med gældende overenskomst.

 

Der vil kunne stilles personalebolig til rådighed, hvortil der betales husleje m.m. efter gældende regler, herunder ret til tiltrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til gældende regler.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos lederen Karen Nørris Christensen kach@kujalleq.gl eller souschef Ingelise. P. Isbosethsen inpa@kujalleq.gl, på tlf. nr 496200.

 

Ansøgning, vedlagt straffeattest, samt med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser m.v. skal være kommunen i hænde senest 08. marts 2019 og skal sendes hertil:

 

 

Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen