airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Psykolog til MISI-Kujalleq

MISI Kujalleq/Kommune Kujalleq søger 1 psykolog.

I Kommune Kujalleq’s MISI/PPR er 1 stilling som psykolog ledig. Stillingen er til besættelse 1. august 2019 eller efter aftale.
Ansøgningsfrist:
12. juni 2019
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. august 2019
Løn:
I henhold til gældende overenskomster

MISI Kujalleq er hjemmehørende i Qaqortoq og er ansvarlig for den pædagogisk psykologiske rådgivning i de 3 sydgrønlandske byer. Ud over skolerne i Qaqortoq betjenes skolerne i Narsaq og Nanortalik, samt tilhørende bygder. Desuden betjenes førskoleområdet (børn og unge 0 – 18 år). Kontoret er normeret med 4 stillinger: En ledende psykolog, en psykolog, en konsulent for specialundervisning og en kontorfuldmægtig.

 

Organisatorisk er MISI Kujalleq placeret som en afdeling under Skole, - daginstitutions- og innovationsforvaltningen.

 

Forvaltningsområdet omfatter skoler, hjemmeundervisning, daginstitutioner, dagpleje, førskoleaktiviteter og MISI. Se mere om kommunen og forvaltningsområdet i kommunes hjemmeside www.kujalleq.gl .

 

MISI’s arbejde er krævende, alsidigt og spændende med gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi søger en psykolog, der kan arbejde i et system, som bygger på grønlandsk sprog og kultur. Gerne med erfaring fra pædagogisk psykologisk arbejde med børn og unge, evne til at arbejde selvstændigt og fleksibilitet i forhold til mangeartede opgaver.

 

Der er sket en stor udvikling i MISI de seneste år, og for de rette personer er der mange spændende udfordringer og masser af samarbejdsrelationer på skoler, daginstitutioner m.v.

 

Psykolog:

Arbejder med undersøgelser og vurderinger af børn fra 0 – 18 år.

Arbejder med rådgivning og evt. supervision af personale på skoler og daginstitutioner samt forældre i forbindelse med udredning i samarbejde med de andre ansatte i MISI og personale på skoler og daginstitutioner.

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

 

Der anvises personalebolig, for hvilken der betales husleje, depositum mv. efter de til enhver tid gældende regler. Der kan forventes ventetid på anvisning af permanent bolig på grund af boligsituationen, hvorfor der må påregnes indkvartering i vakantbolig i en periode.

 

Der ydes tiltrædelsesrejse og bohaveflytning efter gældende regler.

 

Yderligere oplysninger kan du kontakte Ledende skolepsykolog Yvonne Lindberg, telefon +299 64 54 30 eller e-mail yvli@kujalleq.gl eller Skolekonsulent Magdaline Geraae, tlf. +299 61 41 46, e-mail: mage@kujalleq.gl

 

Ansøgningen indeholdende CV, relevante eksamensbeviser og referencer stiles til:

Ansøgningsfristen er den onsdag den 12. juni 2019.


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen