airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kultur- og fritidsleder Narsaq

Kommune Kujalleq søger en Kultur- og fritidsleder i Narsaq

Tiltrædelse pr. 01. august 2019 eller efter aftale.
Stillingen er organisatorisk placeret under forvaltningen for Kultur, fritid og forebyggelse i Narsaq. Kultur – og fritidslederen i Narsaq refererer til forvaltningschefen, der er placeret i Qaqortoq.
Fysisk placering er i medborgerhuset Narsaq
Ansøgningsfrist:
27. juni 2019
Sted/Afd:
Narsaq
Tiltrædelsesdato:
1. august 2019
Løn:
I henhold til gældende overenskomster

Primære arbejdsopgaver:

 • Forestår tilrettelæggelse af og tilfører tilsyn med fritidsundervisning for børn, unge og voksne i Narsaq.
 • Fører tilsyn med fritidsundervisning for børn, unge og voksne i bygderne
 • Fører tilsyn med ungdomsklubben
 • Fører tilsyn med folkebiblioteket
 • Fører tilsyn med museumsområdet
 • Indstiller vedrørende ansættelse af ledere og være nærmeste overordnet for medarbejdere i ovennævnte områder.
 • Ansætter undervisere til fritidsundervisning.
 • Ansvar for medborgerhusets drift og aktiviteter
 • Ansvar for drifts og aktiviteter for musikøvelokalet, husflidsværksted
 • Udarbejder plan for fritidsvirksomhed, kultur og folkeoplysning for byen Narsaq og omegn.
 • Udarbejder plan for forebyggelse i Narsaq og omegn i samarbejde med forebyggelseskonsulenten.
 • Forestår planlægning og gennemførelse af kulturuger og nationaldage.
 • Forestår som ansvarlig for planlægning og gennemførelse af kulturelle og folkeoplysende arrangementer.
 • Fremme foreningsarbejde samt frivillighed inden for sport og andre frivillige foreninger
 • Varetage opgaver herunder bl.a. foreningsregistreringer og holde ajour med foreningernes aflevering af reviderede regnskaber mv.
 • Rådgivning og konsulentbistand for nye og eksisterende foreninger
 • Afholde kurser om foreningsarbejde, frivilligarbejde mv.
 • Udarbejde forslag om fornyelse af tilskudsregler
 • Ansvarlig for idræts og forenings udvikling
 • Sparring og samarbejde med øvrige kollegaer under forvaltningen
 • Sagsbehandling af ansøgninger
 • Udarbejder og fører kontrol med budgetter for ansvarlige områder.
 • Attester og anviser inden for ovennævnte områder i overensstemmelse med kommunens kasse - og regnskabsinstruks.
 • Ad hoc opgaver fra ledelsen

 

Vi forventer følgende kvalifikationer til stillingen:

 • Uddannelse inden for kontor/ administration eller en anden relevant uddannelse
 • Solid erfaring med at føre kulturelle og idrætslige arrangementer
 • Solid erfaring med foreningsarbejde
 • Erfaring med Winformatik vil være en fordel
 • Skal kunne rådgive omkring budgetoverslag i forbindelse med projekter og ansøgninger
 • Fortrolig med EDB på brugerniveau, især Microsoft Office pakken
 • Selvstændig, har ordenssans og grundighed i udførelsen af opgaverne
 • Fleksibel og gode samarbejdsevner
 • Villig til at påtage sig nye opgaver efter behov
 • Dobbeltsproget, grønlandsk og dansk

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

 

Løn og ansættelsesforhold:

Løn og ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår efter gældende aftaler mellem IMAK og Naalakkersuisut.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forvaltningschef for Kultur, fritid og forebyggelse Mikael Mansi Rasmussen tlf.: 64 53 18. E-mail: mira@kujalleq.gl

 

Ansøgning, vedlagt straffeattest, samt med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser m.v. skal være kommunen i hænde senest 27. juni 2019 og sendes til:


Kommune Kujalleq Qaqortoq
HR-afdeling
Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen