airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Folkeskolelære til Tasersuup Atuarfia

Kommune Kujalleq søger lærere

Tasersuup Atuarfia søger to robuste lærere, som skal undervise i familieklasse. Tiltrædelsen er fra 01.august 2019 eller ved nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
28. juni 2019
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. august 2019
Løn:
I henhold til gældende overenskomster

Tasersuup Atuarfia 

Tasersuup Atuarfia har 419 elever og 53 lærere, inkl. skolelederen. Tasersuup Atuarfia er i flotte omgivelser. Skolen har i lokalerne gode tekniske hjælpemidler såsom whiteboard og iPad.  

Vi forventer, at du er:

  • Uddannet lærer og har erfaring med at undervise i familieklasse
  • At du både kan have god kontakt til eleverne og forældrene samt have samarbejde med dem.
  • At du kan lede undervisningen, samt have god samarbejde med samarbejdsparterne.

 

Ønsker du at blive en af vores medarbejdere vil du arbejde med elever som gerne vil lære noget, og arbejde sammen med medarbejdere som er udviklingsorienteret ud fra den aktuelle samfundsudvikling. Vores skole er begyndt at benytte de (24 styrker), som er grundlaget for at skolen skal samarbejde med forældrene og arbejde på de ældre elevers indlæringslyst. Vores skole servicerer også bygderne og fåreholderstederne, vi holder tilsyn med undervisningen og samtidig samarbejde med dem. Tasersuup Atuarfia administrerer skolehjemmet, skolen arbejder også tæt med skolepasningen som ligger ved siden af skolen, den er åben efter skoletiden.

 

Tasersuup Atuarfia har specialklasser herunder Tungujortuaraq. I Tungujortuaraq undervises der i et godt samarbejde med personalet blandt andet elever med særlige behov. Tasersuup atuarfia er åben for samarbejde med eksterne aktører, og har et samarbejde med dem.  

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Naalakkersuisut og Lærernes fagforening i Grønland IMAK, Folkeskolelærerne i Grønland af 27. august 2014 og hovedaftalen fra Naalakkersuisut og IMAK af 28.10.1998.

 

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Kommune Kujalleq skal indhente en børneattest til rigspolitiet med ansøgerens samtykke, ansøgeren skal selv indhente en straffeattest til politiet.

 

Tiltrædelsesrejse

Der ydes fri tiltrædelsesrejse til den nyansatte og den nyansattes familie og eftermindst 3 års ansættelse – fratrædelse og bohaveflytning ifølge gældende regler. Den ansatte ansøger til feriefonden i forhold til ferie frirejse.

 

Personalebolig

Der stilles personale bolig til rådighed i henhold til familiens størrelse.

 

Yderligere informationer: Hvis du ønsker yderligere informationer vedrørende stillingen og hvis du vil have ansøgningsskemaet skal du henvende dig til: AMN- Skolekonsulent i forvaltningen Magdaline Geraae, e-mail: mage@kujalleq.gl telefon +299 61 41 46 direkte, eller mobil +299 55 01 93 eller til skolelederen Sarah Rødgaard, e-mail: saro@kujalleq.gl telefon +299 645034

 

Ansøgningsskema

Hvis du er interesseret i at blive ansat hos os kan vi sende dig en ansøgningsskema. Ved ansøgningen er det obligatorisk at udfylde ansøgningsskemaet.

 

Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilag kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser skal sendes til med adresse herunder. Sidste ansøgningsfrist: 28. juni 2019. Underskrevne ansøgning scannes og sendes via mail til:


Kommune Kujalleq

Skoleforvaltning

Postboks 166

3922 Nanortalik

mage@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen