airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
20. august 2019
Tiltrædelsesdato:
1. september 2019

Afsnit 1 

Stillingens formål:

Konsulenten indgår i MISI’s team med henblik på at rådgive og vejlede omkring specialundervisning.

Stillingen er placeret i MISI, og konsulenten refererer til ledende psykolog.

 

Ansvarsområde og opgaver i forhold til gældende love og bestemmelser:

1.      Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen, § 15 stk. 1,2 og 3

2.      Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 8. december 2017 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolenKonsulenten indgår i Misi’s team, som består af en ledende skolepsykolog og en kontorfuldmægtig. Konsulenten referer til den ledende skolepsykolog.

Kvalifikationer

 • Erfaring med specialpædagogiske arbejdsmetoder i forhold til børn med indlæringsproblematikker og psykiske, fysiske eller sensoriske funktionsvanskeligheder
 • Kendskab til pædagogiske undersøgelses- og undervisningsmetoder i arbejdet med børn med forskelligartede funktionsnedsættelser
 • Specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere, pædagoger eller andre personer, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling
 • Selvstændig, Initiativrig og udviklingsorienteret og ikke mindst gode samarbejdsevner og anerkendende indfaldsvinkel til andre mennesker.
 • Uhøjtidelig og et godt humør
 • Helst dobbeltsproget

 

Kerneydelser

 • Observation, testning, samtaler med relevante samarbejdspartnere, indhentning af relevant viden, udarbejdelse af handleplaner, samtaler med forældre og pædagoger eller lærere med gennemgang af vurdering/ afdækning og foranstaltningsforslag

 

Vi tilbyder:

 • En spændende dagligdag med mangeartede arbejdsopgaver med høj faglighed og tværfagligt arbejde
 • Jævnlige tjenesterejser og arbejde i Kommunens tre byer og bygder
 • Godt teamsamarbejde og tæt kollegialt arbejdsmiljø
 • Gode udviklingsmuligheder

 

Krav til uddannelse:

Folkeskolelærer med efteruddannelse, fx special-læreruddannelse, talepædagog eller Pædagogisk Diplomuddannelse i specialpædagogik.

 

For yderligere oplysninger vedr. arbejdsområder kan du kontakte ledende skolepsykolog, Yvonne Lindberg, telefon +299 64 54 30, for yderligere informationer. Hendes e-mail er:  yvli@kujalleq.gl

 

Der anvises personalebolig, for hvilken der betales husleje, depositum mv. efter de til enhver tid gældende regler. Der kan forventes ventetid på anvisning af permanent bolig på grund af boligsituationen, hvorfor der må påregnes indkvartering i vakantbolig i en periode.

 

Der ydes tiltrædelsesrejse og bohaveflytning efter gældende regler.

 

Stillingen aflønnes i henhold til Overenskomst mellem Naalakkersuisut og IMAK for lærere i folkeskolen i Grønland m.fl. § 10 stk. 1 i løntrin 32 og et årligt særligt tillæg på 10.160 kr. (1991-niveau).

 

 

E-mailsadressen kan benyttes til fremsendelse af ansøgningen, såfremt man har underskrevet og indscannet ansøgningen med tilhørende bilag. Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag stiles til: Ansøgningsfristen er:  fredag den 20. august 2019


Ansøgning sendes til 

Kommune Kujalleq

HR Afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen