airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
15. august 2019
Tiltrædelsesdato:
1. september 2019

Kommune Kujalleq søger Forebyggelseskonsulent i Nanortalik. Organisatorisk er Forebyggelseskonsulenten placeret under forvaltning for Kultur, fritid og forebyggelse. Nærmeste overordnet er Kultur- og fritidslederen i byen.

 

Arbejdet vil bestå i følgende:

 • Koordinering af tværfaglig forebyggende og sundhedsfremmende indsats i den pågældende by, inkl. bygderne.
 • Ansvarlig for implementering af og opfølgning på kommunens forebyggelsespolitik.
 • Følge med i samfundsudvikling samt lokale samfund og iværksætte det forebyggende arbejde så tidligt som muligt.
 • Med ansvar for opstilling af forebyggende aktivitetsplan i kommunen.
 • Koordinere eksisterende ressourcer af samarbejdspartnere.
 • Igangsætte konkrete forebyggelsestiltag- handlingsplan i bostederne.
 • Foretage i samarbejde med skoler, institutioner – borger konkrete oplysningskampagne.
 • Samarbejde med foreninger om forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter.
 • Ansvarlig for evaluering og opfølgning af lokale projekter – inkl. Folkesundhedsprogram II – Inuuneritta II
 • Budgettering af forebyggelsesområdet.
 • Aktiv og koordinerende rolle i sundhedspædagogisk arbejde.
 • Aktiv deltagelse og erfaringsudvikling mellem forebyggelseskonsulenter, samt mulighed for ”udstationering” i bostederne – fleksibilitet.
 • Sekretær og rådgivende i Ad-hoc udvalget i bostederne.
 • Bistår og have til opgave at oprette samarbejdsudvalget i bygderne, samt sikre kontinuiteten.
 • Bistår fleksibilitet mellem byerne/bostederne med faglige kompetencer.  

 

Kvalifikationer:

 • Have interesse i forebyggende og sundhedsfremmende arbejde.
 • Have viljen til at deltage aktivt i udviklingen i den forebyggende indsats i kommunen.
 • Dobbeltsprog (grønlandsk og dansk).
 • Udadvendt.
 • Inspirerende.
 • Have overblik.
 • Have gode samarbejdsevner.
 • Være i stand til at koordinere arbejde i byen og bygderne.
 • Være fleksibilitet.
 • Gode egenskaber til microsoft office pakken
 • Genskab til projektarbejde er et ønske, samt erfaring inden for forebyggelsesarbejd.

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen

 

Uddannelseskrav inden for socialområde, sundhedsområde, læreuddannet eller anden relevante uddannelse inden for børn og unge arbejde.

 

Ansættelsesvilkår og løn i henhold til AK’s funktionsoverenskomst.

 

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales husleje og depositum efter gældende regler.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Forebyggelseschef Helga Nielsen e-mail heni@kujalleq.gl eller tlf. 64 53 67

 

Ansøgning med straffeattest, eksamensbeviser, tidlige arbejde, udtalelser skal være i Kommune Kujalleq, Qaqortoq i hænde senest d. 15. august 2019 sendes til:


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen