airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
27. august 2019
Tiltrædelsesdato:
1. september 2019

Afsnit 1 

En stilling som afdelingsleder i Narsaq er ledig til besættelse pr. 1.september 2019, eller efter nærmere aftale.

Området hører under socialforvaltning i Kommune Kujalleq, organisatorisk hører området under Handicapkoordinator for boformer og beskyttede værksteder.

 

Afdelingslederens kerneområde er, at der sker effektiv støtte og hjælp til borgere med vidtgående handicap, og at der i høj grad er borgertilfredshed, og borger generelt oplever sammenhæng for ydelsen

 

Stillingens indhold er blandt andet:

·         Sikre daglig drift og koordinering af boenheder , bokollektiv og beskyttet værksted i Narsaq

·         Føre tilsyn samt koordinere støttearbejdet på boenhederne og bokollektivet

·         Føre tilsyn samt koordinere støttepersonsarbejdet for borgere der beboer eget hjem

·         Sikre at ansøgninger behandles efter vedtagne ydelses - og kvalitetsstandarder

·         Sikre kontinuerlig sidemandsoplæring på støttepersonsområdet samt udvikling af området og højne kvaliteten

·         Sikre opsøgende arbejde og have indsigt i tværgående samarbejde, hvor til borgere har behov for støtteperson

·         Sikre at kontinuerlig og tæt tværfaglig samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere

·         Sikre at udarbejde årlig rapport til Handicapkoordinator

 

Af kvalifikations krav forventer vi;

  • At du er uddannet socialpædagog eller Ergoterapeut
  • At du har erfaring med ledelse
  • At du har erfaring med koordinering af støttepersoner
  • At du besidder ansvarlighed og selvstændighed for løsning af opgaven, og besidder gode ideer og initiativ til nye tiltag, og god planlægger
  • At du har erfaring med administrative opgaver, og økonomi, og gode IT kundskaber
  • At du er i besiddelse af gode kommunikative og gode formidlings budskaber, og er målrettet
  • At du har det fornødne kendskab til sagsbehandling, og er i besiddelse af gode formuleringsevne såvel skriftlig og mundtligt på grønlandsk og dansk

 

Vi tilbyder;

  • En udfordrende og et afvekslende og til tider travlt arbejde, hvor du vil have mulighed for at præge området og udvikling på området
  • Mulighed for personlig og faglig udvikling i tæt samarbejde med andre afdelingsledere i Kommune Kujalleq
  • Selvstændighed og ansvar og medbestemmelse på området

 

Ansættelse og aflønning:

Stillingen er klassificeret NPK – afdelingsleder eller Ergoterapeuternes overenskomst. For udefra kommende ansøgere, vil der stilles bolig til rådighed efter familiens størrelse, samt flytte og rejseomkostninger ske eftergældende regler

 

Straffe attest:

Stillingen er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest og straffeattest. I henhold til loven kan ansættelse først begynde, når Kommunen har modtaget attesterne

 

Nærmere oplysninger og funktionsbeskrivelse kan indhentes hos handicapkoordinator Kathrine Kanuthsen ankn@kujalleq.gl 64 53 60

 

Ansøgning med oplysninger om tidligere beskæftigelse samt uddannelsesbevis, m.m. skal være kommunen i hænde senest 27 August 2019.


Ansøgning sendes til 

                                                 Kommune Kujalleq

                                                 Personalekontoret

                                       Postboks 514, 3920 Qaqortoq

 

 

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen