airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
20. september 2019
Tiltrædelsesdato:
1. oktober 2019

Afsnit 1 

Genopslag

Stilling som afdelingsleder

på handicapområdet i Narsaq

 

En stilling som afdelingsleder i Narsaq er ledig til besættelse pr. 1.oktober 2019, eller efter nærmere aftale.

Området hører under socialforvaltning i Kommune Kujalleq, organisatorisk hører området under Handicapkoordinator for boformer og beskyttede værksteder.

 

Afdelingslederens kerneområde er, at der sker effektiv støtte og hjælp til borgere med vidtgående handicap, og at der i høj grad er borgertilfredshed, og borger generelt oplever sammenhæng for ydelsen

 

Stillingens indhold er blandt andet:

·         Sikre daglig drift og koordinering af boenheder , bokollektiv og beskyttet værksted i Narsaq

·         Føre tilsyn samt koordinere støttearbejdet på boenhederne og bokollektivet

·         Føre tilsyn samt koordinere støttepersonsarbejdet for borgere der beboer eget hjem

·         Sikre at ansøgninger behandles efter vedtagne ydelses - og kvalitetsstandarder

·         Sikre kontinuerlig sidemandsoplæring på støttepersonsområdet samt udvikling af området og højne kvaliteten

·         Sikre opsøgende arbejde og have indsigt i tværgående samarbejde, hvor til borgere har behov for støtteperson

·         Sikre at kontinuerlig og tæt tværfaglig samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere

·         Sikre at udarbejde årlig rapport til Handicapkoordinator

 

Af kvalifikations krav forventer vi;

  • At du er uddannet socialpædagog eller Ergoterapeut
  • At du har erfaring med ledelse
  • At du har erfaring med koordinering af støttepersoner
  • At du besidder ansvarlighed og selvstændighed for løsning af opgaven, og besidder gode ideer og initiativ til nye tiltag, og god planlægger
  • At du har erfaring med administrative opgaver, og økonomi, og gode IT kundskaber
  • At du er i besiddelse af gode kommunikative og gode formidlings budskaber, og er målrettet
  • At du har det fornødne kendskab til sagsbehandling, og er i besiddelse af gode formuleringsevne såvel skriftlig og mundtligt på grønlandsk og dansk

 

Vi tilbyder;

  • En udfordrende og et afvekslende og til tider travlt arbejde, hvor du vil have mulighed for at præge området og udvikling på området
  • Mulighed for personlig og faglig udvikling i tæt samarbejde med andre afdelingsledere i Kommune Kujalleq
  • Selvstændighed og ansvar og medbestemmelse på området

 

Ansættelse og aflønning:

Stillingen er klassificeret NPK – afdelingsleder eller Ergoterapeuternes overenskomst. For udefra kommende ansøgere, vil der stilles bolig til rådighed efter familiens størrelse, samt flytte og rejseomkostninger ske eftergældende regler

 

Straffe attest:

Stillingen er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest og straffeattest. I henhold til loven kan ansættelse først begynde, når Kommunen har modtaget attesterne

 

Nærmere oplysninger og funktionsbeskrivelse kan indhentes hos handicapkoordinator Kathrine Kanuthsen ankn@kujalleq.gl 64 53 60

 

Ansøgning med oplysninger om tidligere beskæftigelse samt uddannelsesbevis, m.m. skal være kommunen i hænde senest 20.september 2019.


Ansøgning sendes til 

Kommune Kujalleq

HR -afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen