airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
13. september 2019
Tiltrædelsesdato:
1. oktober 2019

Afsnit 1 

Vi søger en lærer til kommune Kujalleq, henholdsvis i Atuarfik Napaartoq, Narsarsuaq til tiltrædelse pr. 1. oktober 2019 eller efter nærmere aftale.

  • Atuarfik Napaartoq, Narsarsuaq
  • På grund af behov for uddannede lærer, søger vi 1 lærer til Atuarfik Napaartoq og 1 lærer til Atuarfik Anders Nielsen.
  • For nærmere oplysninger vedr. stillingen i Nanortalik kan kontaktes  fg. souschefMagdaline Geraae e-mail: mage@kujalleq.gl    telefon +299 61 41 46
  • Ansættelsesforhold
  • For ansættelsesforholdet gælder Overenskomst af 27. august 2014 mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, for lærere i folkeskolen i Grønland m. fl. og Hovedaftale af 28. oktober 1998 mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.
  • Straffe- og børneattest
  • Lærere stillinger er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommune Kujalleq har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.
  • Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af ansøgeren til Politiet

 

 

  

Tiltrædelsesrejse

Der ydes fri tiltrædelsesrejse for den ansatte og dennes familie og tidligst efter 3 år tilsvarende fratrædelsesrejse, ligesom du får flyttegodtgørelse efter gældende regler.

Boligforhold

De ansatte vil få tilbudt bolig, der passer til familiestørrelsen.

Ansøgningsskema

Hvis du er blevet interesseret i at søge lærerstilling hos os, sender vi dig et ansøgningsskema. Ansøgningsskema skal benyttes.

Yderligere oplysninger

Ansøgning indeholdende bilag af eksamensbeviser, anciennitet og udtalelser mærket lærerstilling stiles til:

Magdaline Geraae –fg. souschef

Skole,- daginstitutions – og innovationsforvaltning

Ansøgning med underskrift kan fremsendes i scannet form via e-mail til: mage@kujalleq.gl

Ansøgningsfrist er fredag 13. september 2019


Ansøgning sendes til 

Kommune Kujalleq

HR-afdeling
Postboks 515
3920 Qaqortoq
job@kujalleq.gl 

 

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen