airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
20. september 2019
Tiltrædelsesdato:
1. oktober 2019

Afsnit 1 

Socialrådgiver til handicapområdet i Kommune Kujalleq

 

Kommune Kujalleq søger 1 dygtig og engageret Socialrådgiver til handicapafdeling med tiltrædelse pr. 1.oktober 2019 eller efter nærmere aftale. Stillingen ligger centralt placeret Qaqortoq.

 

En ny handicaplov står for døren, ønsker Kommune Kujalleq at fokusere på kvaliteten og fagligheden af sagsbehandlingen, og har derfor behov for erfaren Socialrådgiver, der brænder for at løfte området. Forvaltningen skal sikre at sagsbehandlingen af borgere med vidtgående handicap ske i henhold til gældende handicaplovgivning og på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte.

 

Vi forventer at du:

·         Har en uddannelsesbaggrund som Bachelor Socialrådgiver – Socialrådgiver - Socialformidler

·         Har erfaring med helhedsorienteret sagsbehandling på handicapområdet, dog ikke afgørende

·         Har gode samarbejdsevne og kan arbejde tværfagligt intern - ekstern

·         Har erfaringer med administrative opgaver og økonomi

·         Har gode kommunikative og formidlingskundskaber til borgere der tager udgangspunkt i mestring af eget liv

 

Stillingens indhold er blandt andet:

·         Sikre sagsbehandling på handicapområdet efter gældende regler

·         Udarbejdelse af handleplaner

·         At følge op på, at den tildelte støtte tilpasses efter borgerens aktuelle behov

·         Medskabe og aktiv deltagelse for god samarbejde og udvikling i afdelingen

 

Socialforvaltningen tilbyder blandt andet:

Handicapområdet adskilles fra pensionsområdet og er under udvikling, hvorfor rette ansøger har mulighed for indflydelse - ansvar og udvikling, hvor man i særdeleshed kan være med til at præge og forme, og dette ske i tæt samarbejde med nærmeste overordnede og gode kollegaer på området. Arbejdstiden er 40 timer om ugen. Hvor der er behov for tilkalde socialvagt ordning kan forventes tilkobles ordningen.

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelse ført begynde, når kommune har indhentet børneattest. Børne attesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes stillingen.

 

Løn og ansættelsesvilkår, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunkt gældende aftale om klassificering af visse tjenestemandslignende stillinger inden for Grønlands Selvstyre og i kommunerne.

 

Der kan stilles personale bolig til rådighed, hvortil der betales husleje m.m. efter gældende regler. Ligesom der ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning – og eftermindst 3 års ansættelse – fratrædelse og bohaveflytning ifølge gældende regler.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til kt. ledende socialrådgiver Jonna Isaksen mail: jois@kujaleq.gl eller Fagchef Maline Lyberth mall@kujalleq.gl

 

Du kan endvidere læse mere om kommunen på vores hjemmeside www.kujalleq.gl

 

Ansøgninger skal være Kommune Kujalleq i hænde seneste 20.september 2019 kl.12:00

Ansøgning eksamensbeviser, udtalelser m.v. fremsendes til:


Ansøgning sendes til 

Kunne Kujalleq

HR-afdeling

Postbox 541

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen